Informacja dotycząca Karty Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniającym postępowania w sprawie możliwości skorzystania przez potencjalnych odbiorców ze wsparcia wynikającego z wejścia w życie ustawy   z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh lub 2,6 MWh powinien złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023r.

Powyższe oznacza, że ewentualny wydłużony czas oczekiwania na produkcję/wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny nie powinien mieć wpływu na skorzystanie z uprawnień wynikających z ww. ustawy. Każdy obywatel, któremu przyznano prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, może korzystać z uprawnień za pośrednictwem aplikacji mObywatel, bez względu na czas oczekiwania na tradycyjną formę karty.