Robi się zimno! -Coroczny Apel do mieszkańców miasta Dębica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2022

W związku z okresem jesienno- zimowym, pogorszaniem się warunków pogodowych oraz obniżeniem temperatur, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy apeluje do mieszkańców miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, pozbawione miejsca zamieszkania i dachu nad głową, a także na osoby starsze i samotne.

Zima, to pora roku, która jest zawsze bardzo trudnym okresem dla tych osób. To właśnie w tym czasie, kiedy pada deszcz, sypie śnieg, pojawiają się spadki temperatur, wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia osób bezdomnych.

Dlatego zwracamy się z Apelem o niezwłoczne reagowanie i uwrażliwienie się na los osób bezdomnych i samotnych. Niskie temperatury stwarzają zagrożenie nie tylko dla życia i zdrowia osób bezdomnych, ale również dla osób samotnych i w podeszłym wieku, a także osób nietrzeźwych, przebywających poza domem i narażonych na wychłodzenie organizmu.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w piwnicach, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych.

Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli służbom miejskim na czas przyjść z pomocą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina adresy i numery telefonów placówek świadczących pomoc bezdomnym.

Schroniska dla mężczyzn:

- Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, tel. 500 861 275;

- Rzeszów, ul. Styki 21, tel. 17 852-15-71

- Tarnów, ul. Prostopadła 9a, tel. 0-14 622-39-78,

- Jarosław, ul. Sanowa 11, tel. 16 621-44-76,

- Mielec, ul. Sandomierska 19, tel. 17 586-22-52,

- Sanok, ul. Hetmańska 11, tel. 13 464 28 95,

Przeworsk, Al. Jana Pawła II 3a, tel. 17 715 00 74,

Schroniska dla kobiet:

- Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, tel. 500 861 275,

- Jarosław, ul. Jasna 4, tel. 16 621-35-76,

- Racławówka 132 k. Rzeszowa, tel. 17 862-30-91.

Informacje dot. osób bezdomnych można zgłaszać do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przy ulicy Akademickiej 12, tel. 14 670-50-06 oraz tel. 14. 681-35-90.

oraz do Dębickiej Straży Miejskiej ul. Ratuszowa 2, tel. 986.

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatny numer informacyjno- koordynacyjny 987, pod którym osoby bezdomne lub potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających pomocy.