Informacja dotycząca wypłaty dodatku węglowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizując zadanie wypłaty  dodatku węglowego informuje, że na chwilę obecną nie posiadamy środków na wypłatę dodatków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin wypłaty świadczenia wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz wypłata świadczeń uzależniona jest od otrzymania środków.  W związku z powyższym wypłaty dodatku zostaną uruchomione po otrzymaniu na ten cel środków z budżetu państwa. Prosimy o cierpliwość, o rozpoczęciu wypłat świadczenia będziemy informować na bieżąco.