Podziękowanie z Żyrakowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2010

Wójt Żyrakowa Krzysztof Moskal przesłał Małgorzacie Kędzior, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy podziękowanie dla pracowników placówki za pomoc dla powodzian.

- W wyniku powodzi, która dotknęła całą Polskę końcem maja i początkiem czerwca 2010 znaczny obszar gminy Żyraków poniósł niespotykane straty – czytamy w liście. – Wielu mieszkańców straciło dobytek swojego życia. Ogromne zniszczenia poniosła infrastruktura techniczna i społeczna. Pragnę serdecznie podziękować kierownictwu MOPS, które samo wyszło z propozycją pomocy dla powodzian. Państwa dobre serce sprawia, iż poszkodowani czują, że w tych trudnych chwilach mogli liczyć na bezinteresowną pomoc. (aj)