W MOPS FUNKCJONUJE ZESPÓŁ DS. PIERWSZEGO KONTAKTU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, iż w ramach realizacji projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy” w tut. Ośrodku nastąpiła reorganizacja pracy mająca na celu wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Ponadto od dnia 1 października w pokoju nr 40  pracuje Zespół ds. Pierwszego Kontaktu, w którym przyjmowane są osoby przychodzące do tut. Ośrodka.

Osoby chcące złożyć korespondencję, podanie o pomoc finansową, donieść wymagane  dokumenty, a także złożyć wniosek o dopłatę do mieszkania zapraszamy do pracowników dyżurujących  w Zespole ds. Pierwszego Kontaktu.

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.