PO ODBIÓR ŻYWNOŚCI KONIECZNIE ZE SKIEROWANIEM !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2017

Wszystkie osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 muszą odebrać, od pracowników socjalnych, nowe skierowania uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy.

Bez aktualnych skierowań żywność nie będzie wydawana.

Jednocześnie informuje się, że pracownicy socjalni wydają  właściwe skierowania  do dnia 19 października 2017 r.