Akademia Zdrowia w MOPS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2018

W Dziennym Domu Senior + przy ulicy Mościckiego zainaugurowano działalność Akademii Zdrowia. Jest to projekt realizowany przez Gminę Miasto Dębica, Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego celem jest wzrost jakości świadczonych usług i rozszerzenie oferty dla lokalnej społeczności” w placówkach wsparcia dziennego w Dębicy.

W projekcie biorą udział podopieczni Domu Dziennego Senior +, Domu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Projekt Akademii Zdrowia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.6 mln zł., z tym, ze wysokość dotacji to 85% jego kosztów. Wkład własny miasta wyniósł ok. 260 tys. zł.

Z tych pieniędzy przeprowadzono remont budynku przy ulicy Mościckiego, gdzie mieszczą się: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Senior +. W ramach tego remontu przeprowadzono termomodernizację budynku, wybudowano nową klatkę schodową, szyb windowy, wyremontowano łazienki, przebudowano i rozbudowano instalację wod-kan i c.o., wymieniono piece centralnego ogrzewania i ciepłej wody itp. Ponadto utworzono pracownię komputerową wraz z tablicą interaktywną. W budynku uruchomiono również filię Bezpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych, do której zakupiono nowy sprzęt rehabilitacyjny.

Wśród zadań pozainwestycyjnych tego projektu zaplanowane jest podniesienie kompetencji dzięki szkoleniom dla seniorów oraz zapewnienie wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego w placówce.

W czasie inauguracji Akademii Zdrowia obecni byli burmistrzowie Mariusz Szewczyk i Wojciech Iwasieczko. Za ich zaangażowanie w tworzenie Akademii Zdrowia podziękowała im w imieniu seniorów Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: „Te działania pozwolą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych poprzez poprawę bezpieczeństwa i poprawę komfortu ich pobytu oraz obniżą koszty utrzymania budynku.”

Akademia Zdrowia swoimi działaniami obejmuje przede wszystkim podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Senior +, ale także innych potrzebujących mieszkańców miasta i powiatu dębickiego.

Jak zapowiedziała Marta Skórska, kierownik ŚDS w każdy ostatni wtorek miesiąca poczynając od kwietnia, placówka przy ulicy Mościckiego będzie prowadzić „dzień otwarty”. Każdy zainteresowany działalnością Akademii Zdrowia będzie mógł zapoznać się z jej ofertą oraz poznać różne aspekty jej funkcjonowania. W każdym razie zapisy do Akademii Zdrowia nie zostały zakończone i można jeszcze wziąć w niej udział.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie