„Warsztaty kulinarne”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowego trybu życia na wykład, który odbędzie się 29 października 2018 o godz. 10:00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dębicy pok. 18.

Podczas spotkania uczestnicy wspólnie z prowadzącym przygotują zdrowe posiłki, później nastąpi ich degustacja. Zajęcia poprowadzi dyplomowany dietetyk.

Bezpośrednio po warsztatach, dzięki jednej z największych polskich sieci salonów optycznych Doktor Marchewka, zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość poddania się bezpłatnemu przesiewowemu badaniu wzroku.

 Każdy z uczestników otrzyma upominek. 

Spotkane zorganizowane zostanie w ramach Projektu „Aktywna rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.