PROCEDURA postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2018

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  przypomina o podjęciu działań zapewniających wsparcie osobom, które mogą być narażone na wychłodzenie organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na pomoc skierowaną do osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych bądź będących pod działaniem alkoholu lub innych substancji odurzających.

PROCEDURA

postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

 

 1. Kierowanie

Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują osoby potrzebujące pomocy:

 1. W ciągu dnia
 • do schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe w okresie zimowym;
 • do szpitala - osoby wymagające pomocy lekarskiej;
 • do izby wytrzeźwień - osoby w stanie upojenia alkoholowego.
 1. W godzinach wieczornych i nocnych

-   jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości od  schronisk   dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej, które w okresie zimowym uruchamiają dodatkowo miejsca noclegowe.

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach, ogrzewalniach lub innych placówkach zapewniających miejsca noclegowe, domy pomocy społecznej przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach.

 Osoba bezdomna może przebywać w domu pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).

 1. W czasie pobytu w ww. placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.
 2. Po skorzystaniu z ww. świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
 3. Ośrodki pomocy społecznej wydają bezdomnemu bilet umożliwiający przejazd do schroniska.

 Całodobowa bezpłatna infolinia 987 - pod jej numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.