IV Majówka Rodzinna- już za nami.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2019

Tradycyjnie już w dniu 2 maja pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, zorganizowali spotkanie integracyjne pn. „IV Rodzinna Majówka Integracyjna –  O nasze więzi dbamy i wspólnie działamy.

W naszym corocznym pikniku udział wzięły rodziny, które na co dzień objęte są wsparciem i pomocą tut. Ośrodka.

Tegoroczne spotkanie majówkowe odbyło się w obiekcie Rozdzielnia Wiatrów w Głobikowej, a udział w nim wzięło 29 dzieci i 10- ro rodziców. Jego celem było m.in. zintegrowanie rodzin, zacieśnienie więzi wewnątrzrodzinnych oraz krzewienie nawyku rodzinnego spędzania wolnego czasu, a także nauka bezpiecznych zachowań.

Pomimo wietrznej aury, humory dopisywały wszystkim uczestnikom. A do wspólnych gier i zabaw chętnie angażowały się całe rodziny. 

W ramach pikniku odbyły się warsztaty dla rodzin pn.:

 • Wehikuł czasu, którego celem było propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu;
 • Budowanie miasta z kartonów- kreatywne zajęcia dla dzieci i dorosłych;
 • Sensoplastyka- stymulująca zmysły i kreatywność uczestników;
 • Warsztaty logorytmiczne-  podczas który dzieci poznawały odległe zakątki świata.

Nie zabrakło również zabaw ruchowych takich jak gra w piłkę nożną i przeciąganie liny. Czas umilał nam również dmuchany plac zabaw oraz słodka wata cukrowa.

Po zakończeniu warsztatów był czas na odpoczynek i biesiadę, oraz wspólne grillowanie.

W tegorocznej majówce uczestniczyli również: p. Mariusz Szewczyk- Burmistrz Miasta Dębica wraz ze swoim zastępcą p. Jerzym Sieradzkim oraz p. Małgorzata Kędzior- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, zastępca Dyrektora p.  Marzena Socha, a także pracownicy socjalni i asystenci rodzin.

 

Z uwagi na obchodzone w dniu 2 maja Święto Flagi dzieci z rak Burmistrza Miasta Dębica  otrzymały upominek w postaci małych flag  naszymi narodowymi barwami.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie