STYPENDIUM SZKOLNE – MIJA TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina rodzicom i pełnoletnim uczniom, którzy mają przyznane stypendium szkolne, że imienne faktury i rachunki dokumentujące wysokość poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. winny być dostarczone do tut. Ośrodka w terminie do dnia 15 czerwca 2019 r.

- Rachunki i faktury będą rozliczane w Zespole ds. Pierwszego Kontaktu (stypendium szkolne)

- Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr telefonu (14) 670 50 06 wew. 120.