Pierwszy miesiąc przyjmowania wniosków drogą elektroniczną - podsumowanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2019

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w okresie od 1 do 31 lipca 2019r. wpłynęło 4 987 wniosków elektronicznych, w tym 2 040 na świadczenia „Dobry start” i 2 931 na świadczenia wychowawcze 500+ oraz 16 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

W tym okresie rozpatrzono 4 713 wniosków, w tym: 2 733 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i 1 980 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

Wypłacono 2 600 świadczeń „dobry start”, oraz 1 252 świadczenia wychowawcze.

Przypominamy, iż wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) o ustalenie prawa do świadczeń można pobrać i złożyć kompletny wniosek w Punkcie Informacyjnym na Dworcu PKP, ul. Głowackiego 30.

Osoby, które pobierają świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą pobrać druki na wszystkiego rodzaju świadczenia i złożyć kompletne wnioski w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Ratuszowa 6, w pokoju nr 3.

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą:

  • systemu teleinformatycznego na stronie:www.empatia.mrpips.gov.pl
  • PUE ZUS
  • ePUAP
  • bankowości elektronicznej