Zajęcia aktywnego poszukiwania pracy w Klubie Integracji Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2019

W dniu 24 września 2019 roku 10 uczestników prac społecznie użytecznych wzięło udział w zajęciach warsztatowych w ramach Klubu Integracji Społecznej dot. aktywnego poszukiwania pracy. Spotkanie prowadzone było przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy oraz przedstawicieli z  Centrum Integracji Społecznej i Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia miały na celu wsparcie beneficjentów w ich staraniach i dążeniach do znalezienia zatrudnienia po zakończeniu prac społecznie użytecznych, nauczenie ich sposobów realizacji zamierzonych celów oraz wyszukiwania i analizowania ofert pracy, w tym docierania do pracodawców. Zajęcia odbywały się w formie paneli dyskusyjnych oraz prezentacji. Dzięki temu, każdy z uczestników mógł dokonać własnych spostrzeżeń, ocenić swoja sytuację w odniesieniu do omawianego tematu, omówić z grupą oraz doradcą zawodowym swoje doświadczenia na rynku pracy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie