Pracownik socjalny gościnnie na wykładzie Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dębicy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 października 2019

W dniu 18.10.2019r, w Urzędzie Miasta w Dębicy w ramach zajęć DUTW odbył się wykład prowadzony przez Panią Agatę Ziębę, starszego pracownika socjalnego oraz pracowników ZUS, pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Madejczyka.

Pani Agata Zięba omówiła formy pomocy jakie osoby starsze i niepełnosprawne mogą uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zapoznała słuchaczy z ofertą ośrodków wsparcia dziennego oraz opowiedziała o zakresie świadczonych usług opiekuńczych czy możliwości otrzymania pomocy finansowej. Natomiast pracownicy ZUS opowiedzieli o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziękując za zaproszenie jednocześnie polecamy się do dalszej współpracy, abyśmy mogli informować coraz większe grono mieszkańców naszego miasta o przysługujących im świadczeniach a w rezultacie dotrzeć z pomocą do osób najbardziej potrzebujących.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie