Specjalistyczna grupa wsparcia – jako warsztaty kształtowania kompetencji rodzicielskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2019

W dniu 29 października br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbyła się Specjalistyczna Grupa Wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawczych, które objęte są wsparciem asystenta rodziny Tut. Ośrodka.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczych uczestników oraz pogłębienie ich wiedzy na temat prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci. Moderatorem spotkania była psychoterapeutka – Pani Anna Gil, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno potrzeb dzieci, jak i potrzeb własnych rodziców. Udział w spotkaniu miał na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji, planowania i realizacji celów i wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

Podczas Grupy Wsparcia poruszono tematy dotyczące wzajemnego zrozumienia, akceptacji, samorealizacji, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących oraz konstruktywnego zarządzania wolnym czasem. Uczestnictwo w spotkaniu było także okazją do zawarcia nowych znajomości i poszerzenia kontaktów społecznych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie