Podsumowanie roku 2019 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2019

W dniu 30 grudnia 2019r. wszyscy pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Dębicy zebrali się na uroczystym podsumowaniu mijającego roku.

Pani Dyrektor Małgorzata Kędzior, w obecności przybyłych gości, którymi byli: Pan Mariusz Szewczyk Burmistrz Miasta Dębica oraz Pan Maciej Małozięć Zastępca Burmistrza Miasta, przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności Ośrodka z realizowanych w 2019r. projektach oraz podejmowanych działaniach.

Następnie głos zabrała Pani Marzena Socha Zastępca Dyrektora MOPS, która pięknymi słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego podsumowała naszą pracę i wprowadziła wszystkich w nastrój noworocznych życzeń.

Dla nas wszystkich, niezależnie od zajmowanego stanowiska, był to rok wytężonej pracy i przezwyciężania wielu trudności. Zawsze gotowi do pomocy i poświęcenia dla drugiego człowieka, wykonywaliśmy powierzone nam zadania. Dlatego wszystkim zebranym pracownikom miło było usłyszeć z ust Burmistrzów i Dyrekcji słowa pochwały, uznania i podziękowania za zaangażowanie i wykonywaną pracą.

A noworoczne życzenia zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym oraz radości z dotychczasowych osiągnięć, niech będą dla wszystkich inspiracją do dalszych działań, aby wykonywana praca wszystkim przynosiła satysfakcję.

 

Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.

Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.

Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy.

Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone nam zło”.

Kardynał Stefan wyszyński, Prymas Tysiąclecia

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie