Planowane terminy wydawania paczek żywnościowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2020

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanych terminach wydawania paczek żywnościowych dla osób z terenu Miasta Dębicy posiadających skierowania na Podprogram 2019.

13 marzec 2020 r., (piątek) od godz. 800 - 1800

14 marzec 2020 r., (sobota) od godz. 800 - 1300

po dwie paczki na 1 osobę.

 

29 maja 2020 r., (piątek) od godz. 800 - 1800

30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 - 1300

po dwie paczki na 1 osobę.

Informujemy, że poza w/w dniami żywność nie będzie wydawana, zatem prosimy o zgłaszanie się tylko w tych dniach. 

W przypadku zmiany terminów, godzin wydawania, Stowarzyszenie zamieści stosowaną informację na stronie internetowej: http://ad-astram.pl/category/pomoc-zywnosciowa/.

W przypadku zmian w sytuacji finansowej lub życiowej rodziny nie dokonuje się korekty w skierowaniach. Za moment rekrutacji uznaje się wydanie skierowania przez ośrodek pomocy społecznej. Jeżeli w trakcie trwania Podprogramu 2019 ulegnie wysokość dochodu, fakt ten nie będzie mieć wpływu na uprawnienie osoby do tej formy pomocy. Jeżeli w trakcie Podprogramu urodzi się kolejne dziecko w rodzinie nie przysługuje dodatkowy zestaw żywności.

Zarząd Stowarzyszenia Ad Astra