Szkolenie członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2020

 W dniu 12 lutego 2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się szkolenie dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego pn. Współpraca na rzecz poszkodowanych przemocą w rodzinie.

Głównym celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji osób pracujących z rodzinami, w których występuje zjawisko przemocy.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny podejmuje liczne działania skierowane na zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Uzyskanie wiedzy z zakresu budowania zespołu, efektywnej pracy zespołowej, tworzenia warunków współpracy oraz przekazanie praktycznych umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej,  a także określania ról członków zespołu jest niezbędne do jego efektywnego działania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie