Świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń MOPS w formie autowypłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

Z uwagi na szczególną sytuację epidemiczną występującą na terenie Polski oraz możliwość wprowadzania dalszych ograniczeń w funkcjonowaniu placówek banku rekomendujemy osobom korzystającym z autowypłaty świadczeń z MOPS, zmianę formy wypłaty – na rachunek bankowy (posiadany bądź wskazany).

Zgłoszenia zmiany formy wypłaty można dokonać:

  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
  • za pośrednictwem operatora pocztowego;
  • za pośrednictwem pojemnika umieszczonego przed siedzibą MOPS w Dębicy przy ul. Akademickiej 12;
  • oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - biuro@mops-debica.pl