Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2020

Gmina Miasto Dębica – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy pozyskała  20 700 zł na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020.

Program ten finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a jego głównym założeniem jest wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 r.ż., z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dzieciom do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności.