Prace społecznie użyteczne - Edycja 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 sierpnia 2020

Od 15 czerwca 2020 roku grupa 10 osób bezrobotnych, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn, uczestników Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy rozpoczęła reintegrację zawodową w ramach prac społecznie użytecznych.

Sześć osób wykonuje prace porządkowe na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich, a cztery wykonuje prace pielęgnacyjne u osób starszych w ramach warsztatu usług opiekuńczych pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Wszyscy uczestnicy aktywizacji zawodowej przed rozpoczęciem prac społecznie użytecznych wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

Ponadto uczestnicy prac społecznie użytecznych w ramach aktywizacji społecznej odbywają co miesięczne zajęcia warsztatowe z psychologiem i pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

Biorących udział w w/w pracach obowiązuje przestrzeganie tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 10 godzin.

Zajęcia w ramach prac społecznie użytecznych potrwają do końca listopada b.r. i są realizowane dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  w Dębicy i Zakładem Usług Miejskich.  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie