BADANIA ANKIETOWE prowadzone w ramach opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2021-2026

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2020

Burmistrz Miasta Dębica Pan Mariusz Szewczyk wydał zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Dębicy.

W bieżącym roku kończy się okres obowiązywania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Dębica. Aby móc rzetelnie opracować nową Strategię na lata 2021- 2026 Gmina Miasta Dębica przeprowadza wśród Mieszkańców miasta badania ankietowe

O udział w nich proszeni są wszyscy pełnoletni Mieszkańcy, którzy chcą wyrazić opinię w odniesieniu do poruszanej problematyki.

Ankieta będzie dostępna do 20 października br. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy w zakładce Konsultacje społeczne pod adresem https://konsultacje.debica.pl oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok. 6.

Można ją również wypełnić klikając w powyższy link do czego serdecznie zapraszamy.

WAŻNE:

Dane zostaną wykorzystane do celów statystycznych w procesie pracy nad nową strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Przy wypełnianiu ankiety prosimy o szczerość i rzetelność udzielanych odpowiedzi. Odpowiedź, którą chcecie Państwo wybrać, należy zaznaczyć przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki.

Podejmując pracę nad zapisami nowej strategii problemów społecznych w Dębicy, chcemy mieć szeroką wiedzę dotyczącą aktualnych potrzeb i zagrożeń społecznych. Chcemy znać zdanie Mieszkańców, aby w opracowanej strategii móc zawrzeć stosowne wnioski.

Pierwsze spotkanie powołanego przez Burmistrza Miasta Dębica, zespołu ds. opracowania strategii, miało miejsce w czerwcu. Celem zespołu jest stworzenie takiego dokumentu, który będzie wyznaczał kierunki polityki społecznej i wynikających z niej działań prowadzonych w Dębicy w odniesieniu do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wyznaczał nowe cele w zakresie integracji społecznej i pomocy potrzebującym mieszkańcom Dębicy.

Aby tego dokonać i wypracować rzetelną strategię potrzebujemy Państwa opinii.

Pliki do pobrania