REALIZUJEMY PROJEKT „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZGRANEJ PAKI”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2021

W dniu 4 czerwca 2020r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior oraz Skarbnik Miasta Pani Anna Puzio podpisały umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Od stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje Projekt „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”, na realizację którego pozyskał kwotę 770 515,00 złotych.  

W/w projekt zakłada wsparcie 30 rodzin z miasta Dębica, których dzieci uczęszczają do placówek wsparcia dziennego „Zgrana Paka”.

Ponadto, w ramach projektu, zostanie utworzonych 15 nowych miejsc  w istniejących placówkach., a innowacją będą dodatkowe zajęcia prowadzone w zrewitalizowanym Parku im. Skarbka Borowskiego, które odbywać się będą w formie pracy podwórkowej.

Celem tych działań jest zachęcenie i motywowanie do wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny na  świeżym powietrzu w zagospodarowanej przestrzeni miejskiej.

W ramach Projektu zaplanowano następujące zadania:

  1. Program wsparcia rodzin, w ramach którego pracować będą: asystent rodziny, pracownik socjalny oraz prowadzone będzie poradnictwo specjalistyczne.
  2. Zajęcia opiekuńcze oraz treningi kształtujące kompetencje kluczowe.
  3. Zajęcia specjalistyczne, w ramach których pracować będą: socjoterapeuta, logopeda, psycholog, pedagog i  psychoterapeuta. Prowadzone będą także zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
  4. Praca podwórkowa, polegająca na prowadzeniu zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych na terenie zrewitalizowanego Parku im. Skarbka Borowskiego w Dębicy.

 

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Rekrutacja do projektu- plakat JPG

    Rekrutacja do projektu- plakat JPG