Zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2021

W dniu 7 października 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie X edycji zajęć w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Przez okres 6 miesięcy grupa 15 osób bezrobotnych uczestniczyła w ramach reintegracji społecznej w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez psychologa, pracownika socjalnego oraz doradcę zawodowego w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy KIS wykonywali prace społecznie użyteczne w warsztacie porządkowym na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich oraz w warsztacie usług opiekuńczych pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Zajęcia w ramach prac społecznie użytecznych były realizowane dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy i Zakładem Usług Miejskich.

Realizowany program dał jego uczestnikom możliwość poszerzenia wiedzy poprzez nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych i w efekcie zwiększył szanse ich powrotu na rynek pracy.