Podziękowania za długoletnią pracę

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2021

W czwartek 14 października podczas uroczystego spotkania władze miasta, pracownicy oraz zaproszeni goście pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Małgorzatę Kędzior- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Pani Małgorzata Kędzior przywitała gości i rozpoczęła od serdecznych podziękowań dla pracowników Ośrodka za wspólną wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Dębica. Wyraziła także podziękowania za okazywaną jej życzliwość i pomoc w realizacji celów oraz zadań pomocy społecznej. Nie szczędziła słów szacunku i uznania dla osób, z którymi przez wszystkie lata pracowała.

Od Pana Mariusza Szewczyka Burmistrza Miasta Dębica, jego Zastępcy Pana Jerzego Sieradzkiego oraz Pani Anny Puzio Skarbnika Miasta, przyszła Emerytka usłyszała wiele ciepłych i serdecznych słów, w których władze miasta dziękowały za wiele lat wspólnej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Następnie głos zabrała Pani Marzena Socha- Zastępca Dyrektora MOPS, która w imieniu pracowników Ośrodka podziękowała za trud pracy, wsparcie i wszelaką pomoc, jaką przez tyle lat dawała Pani Dyrektor Kędzior nie tylko pracownikom, ale i mieszkańcom. Podkreśliła, że przez cały czas pracę zawodową, Pani Dyrektor, uzupełniała dodatkowymi działaniami na rzecz Ośrodka, pracowników i osób potrzebujących. Wykazywała dużo inicjatyw i zaangażowania w tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej.

Podczas uroczystości oprócz podziękowań i kwiatów pojawiły się także łzy wzruszenia. Pani Małgorzata Kędzior jest bowiem osobą, która mocno wpisała się w rozwój pomocy społecznej w naszym mieście. Dała się zapamiętać jako świetny lider, dbając o rozwój ośrodka i dobre warunki pracy wszystkich pracowników.

Przybliżając postać, żegnanej dziś Pani Dyrektor, chociaż w paru akapitach należy wspomnieć rys biograficzny jej drogi zawodowej.

Pani Małgorzata Kędzior w jednostkach pomocy społecznej pracowała od 1984 roku, a jej kariera zawodowa związana jest ściśle z pomocą społeczną. Początkowo wykonywała zawód pracownika socjalnego, następnie Kierownika Ośrodka Opiekuna Społecznego, Kierownika Działu Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, zastępcy dyrektora MOPS, a od 2007r. pełni funkcję dyrektor MOPS w Dębicy.

Z jej inicjatywy na terenie miasta Dębica powstały jednostki organizacyjne  pomocy społecznej: Dom Dziennego Pobytu oraz Dom dla Bezdomnych Mężczyzn, Klub Integracji Społecznej, trzy świetlice środowiskowe, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Dom Seniora i Centrum Integracji Społecznej.

Jest współzałożycielką Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Dębicy, jednym z założycieli i członkiem Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy. Współpracowała z Uniwersytetem Rzeszowskim z wydziałem socjologii, z którym organizowała wiele konferencji oraz tworzyła regionalny oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Pani Małgorzata Kędzior wypracowała i wdrażała w życie system rozwiązań dotyczących aktywizowania lokalnej społeczności m.in. poradnictwo specjalistyczne, a przy jej dużym zaangażowaniu powstała w Dębicy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, która jest na bieżąco realizowana. Pozyskiwała środki i realizowała szereg projektów ministerialnych i rządowych. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o dziesiątkach przedsięwzięć charytatywnych: Szlachetnej Paczce, turniejach sportowych, akacjach mikołajowych czy zbiórkach pieniędzy dla ciężko chorych oraz o pomocy mieszkańcom podczas pandemii korona wirusa, szyciu maseczek i dostarczaniu żywności. W wielu inicjatywach Małgorzata Kędzior uczestniczyła osobiście, wszystkie wspierała. Nie odmawia pomocy ludziom w potrzebie i zawsze chętnie angażowała swoich pracowników w każdą formę służby na rzecz bliźnich.

Dzisiaj, przed Panią Małgorzatą Kędzior czas zasłużonego odpoczynku i rozwoju osobistych pasji.

Przyszłej Emerytce życzymy, aby teraz, w tym czasie wolnym od zawodowych obowiązków, mogła realizować to, na co do tej pory brakowało jej czasu, a o tym, że już niczego nie musi, a jedynie może, niech przypomina, wręczony na zakończenie uroczystości „Certyfikatu Emeryta”, który w naszym Ośrodku jest już tradycją i otrzymują go wszyscy emeryci MOPS.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Burmistrz Mariusz Szewczyk wręcza kwiaty Dyrektor Małgorzacie Kędzior

  Burmistrz Mariusz Szewczyk wręcza kwiaty Dyrektor Małgorzacie Kędzior

 • Powiększ zdjęcie Pani Dyrektor Małgorzata Kędzior stoi przy mównicy i wygłasza przemówienie

  Pani Dyrektor Małgorzata Kędzior stoi przy mównicy i wygłasza przemówienie

 • Powiększ zdjęcie Pani Zasępca Dyrektora Marzena Socha przemawia do zgromadzonych osób na spotkaniu

  Pani Zasępca Dyrektora Marzena Socha przemawia do zgromadzonych osób na spotkaniu

 • Powiększ zdjęcie Burmistrz Mariusz Szewczyk trzymając grawerton składa podziękowania dla Pani Dyrektor.

  Burmistrz Mariusz Szewczyk trzymając grawerton składa podziękowania dla Pani Dyrektor.

 • Powiększ zdjęcie Burmistrz Mariusz Szewczyk składa życzenia i podziękowania , tuż za nim z kwiatami Pani Skarbnik Anna Puzio, W-ce Burmistrz Jerzy Sieradzki trzymający kwiaty oraz prezent    i Pani Dyrektor Małgorzata Kędzior

  Burmistrz Mariusz Szewczyk składa życzenia i podziękowania , tuż za nim z kwiatami Pani Skarbnik Anna Puzio, W-ce Burmistrz Jerzy Sieradzki trzymający kwiaty oraz prezent i Pani Dyrektor Małgorzata Kędzior

 • Powiększ zdjęcie Pani Skarbnik Anna Puzio z kwiatami w ręku składa podziękowania dla odchodzącej Dyrektor MOPS, a na drugim planie Pani Z-ca Dyrektora Pani Marzena Socha

  Pani Skarbnik Anna Puzio z kwiatami w ręku składa podziękowania dla odchodzącej Dyrektor MOPS, a na drugim planie Pani Z-ca Dyrektora Pani Marzena Socha

 • Powiększ zdjęcie Z-ca Burmistrza Jerzy Sieradzki wręcza prezent Pani Dyrektor Małgorzacie Kędzior

  Z-ca Burmistrza Jerzy Sieradzki wręcza prezent Pani Dyrektor Małgorzacie Kędzior

 • Powiększ zdjęcie Pani Zasępca Dyrektora Marzena Socha dziękuje w imieniu swoim i zgromadzonych pracowników pani Dyrektor Małgorzacie Kędzior za wieloletnią współpracę

  Pani Zasępca Dyrektora Marzena Socha dziękuje w imieniu swoim i zgromadzonych pracowników pani Dyrektor Małgorzacie Kędzior za wieloletnią współpracę

 • Powiększ zdjęcie Pani Małgorzata Lachcik Przewodnicząca Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w imieniu Zarządu i członków składa podziękowania Pani Dyrektor Małgorzacie Kędzior

  Pani Małgorzata Lachcik Przewodnicząca Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w imieniu Zarządu i członków składa podziękowania Pani Dyrektor Małgorzacie Kędzior

 • Powiększ zdjęcie Pani Kinga Chojecka- Krasoń Prezes Stowarzyszenia

  Pani Kinga Chojecka- Krasoń Prezes Stowarzyszenia " Ad Astram" wręczając kwiaty składa podziękowanie za wieloletnią współpracę z Panią Dyrektor Małgorzatą Kędzior

 • Powiększ zdjęcie Pani Anna Sozańska- Kierownik działu Integracji i Pomocy środowiskowej składa podziękowanie w imieniu swoim i pracowników MOPS za wieloletnią współpracę z Panią Dyrektor Małgorzatą Kędzior

  Pani Anna Sozańska- Kierownik działu Integracji i Pomocy środowiskowej składa podziękowanie w imieniu swoim i pracowników MOPS za wieloletnią współpracę z Panią Dyrektor Małgorzatą Kędzior

 • Powiększ zdjęcie Wi-ce Burmistrz Jerzy Sieradzki z kwiatami w ręce oraz Pani Marzena Socha z-ca Dyrektora MOPS słuchają przemówienia pani Dyrektor Małgorzaty Kędzior

  Wi-ce Burmistrz Jerzy Sieradzki z kwiatami w ręce oraz Pani Marzena Socha z-ca Dyrektora MOPS słuchają przemówienia pani Dyrektor Małgorzaty Kędzior

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz emerytowana Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Stanisława Drobot

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy oraz emerytowana Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Stanisława Drobot

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Usług

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Usług

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Finansowo- Księgowy

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Finansowo- Księgowy

 • Powiększ zdjęcie Męska część kadry Ośrodka wręcza prezent Pani Dyrektor Małgorzacie Kędzior

  Męska część kadry Ośrodka wręcza prezent Pani Dyrektor Małgorzacie Kędzior

 • Powiększ zdjęcie Kierownik Działu Świadczeń rodzinnych Dawid Cisło wręcza bukiet kwiatów od wszystkich pracowników MOPS

  Kierownik Działu Świadczeń rodzinnych Dawid Cisło wręcza bukiet kwiatów od wszystkich pracowników MOPS

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Sekcja Kadr i Płac

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Sekcja Kadr i Płac

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Świadczeń Rodzinnych

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Świadczeń Rodzinnych

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Administracyjny

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Administracyjny

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Integracji i Pomocy Środowiskowej

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Integracji i Pomocy Środowiskowej

 • Powiększ zdjęcie Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Organizacyjny

  Zgromadzeni Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy- Dział Organizacyjny

 • Powiększ zdjęcie Pani Agnieszka Gazda Konsultant Prawny MOPS składa podziękowania Pani Dyrektor

  Pani Agnieszka Gazda Konsultant Prawny MOPS składa podziękowania Pani Dyrektor

 • Powiększ zdjęcie Pani Edyta Dwojak Pracownik socjalny składa podziękowania Pani Dyrektor

  Pani Edyta Dwojak Pracownik socjalny składa podziękowania Pani Dyrektor

 • Powiększ zdjęcie Grawerton ze słowami podziękowania od Burmistrza Miasta Dębica oraz jego zastępców

  Grawerton ze słowami podziękowania od Burmistrza Miasta Dębica oraz jego zastępców

 • Powiększ zdjęcie Podziękowanie od Wojewody Podkarpackiego pani Ewy Leniart

  Podziękowanie od Wojewody Podkarpackiego pani Ewy Leniart

 • Powiększ zdjęcie Podziękowanie od Komisji Mieszkaniowej

  Podziękowanie od Komisji Mieszkaniowej

 • Powiększ zdjęcie Podziękowanie od Posła na Sejm RP Pana Jana Warzechy

  Podziękowanie od Posła na Sejm RP Pana Jana Warzechy

 • Powiększ zdjęcie Podziękowanie od Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej

  Podziękowanie od Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej

 • Powiększ zdjęcie Podziękowanie od Starosty Powiatu dębickiego i jego zastępców

  Podziękowanie od Starosty Powiatu dębickiego i jego zastępców

 • Powiększ zdjęcie Podziękowanie od Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

  Podziękowanie od Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

 • Powiększ zdjęcie Podziękowanie od Gas Trading Podkarpacie

  Podziękowanie od Gas Trading Podkarpacie