Kampania „16 Dni Bez Przemocy” od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2021

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest obszarem  bardzo wymagającym i trudnym, szczególnie dla osób, które są zagrożone lub doznające przemocy.

Ogromne zaangażowanie wszystkich służb, a szczególnie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przekłada się nie tylko na zakres, ale przede wszystkim jakość udzielanej pomocy. Efektem tych działań są bardzo często trafnie dobierane narzędzia i metody pracy z osobami potrzebującymi wsparcia, dostosowanie oferty do diagnozowanych i zgłaszanych potrzeb, wprowadzanie innowacyjnych metod pracy i pomocy, które w okresie epidemii COVID-19 są szczególnie ważne i cenne. Okazją do tego, by podzielić się swoimi doświadczeniami jest Kampania „16 Dni Bez Przemocy”, która trwa  od 25 listopada 2021 roku do 10 grudnia 2021 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje przedsięwzięcia i inicjatywy podnoszące świadomość społeczną dla braku akceptacji  przemocy i udziela kompleksowej pomoc każdemu mieszkańcowi Dębicy, który jest zagrożony przemocą w rodzinie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12, Tel. 14 670 -50-06, 681-35-90 wew. 126, mail : www.mops-debica.pl funkcjonuje Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Zakres udzielanej pomocy to:

 • pogłębiona praca socjalna ( rodziny i osoby dotknięte przemocą lub zagrożone zjawiskiem przemocy),
 • wsparcie emocjonalne i psychologiczne
 • informacja, edukacja i poradnictwo
 • Pomoc skierowana jest do rodzin uwikłanych w przemoc domową to jest dla osób doświadczających przemocy i dla osób stosujących przemoc.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy na terenie miasta Dębica w czasie trwania pandemii COVID-19 realizował działania w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie poprzez :

 • - spotkania bezpośrednie (grupy robocze zarówno z osobami doświadczającymi przemocy jak i stosującymi przemoc )
 • - interwencje w środowisku (zgłoszenia przemocy wobec dzieci i osób starszych) zamieszkania osób i rodzin w kontakcie bezpośrednim, ponieważ nie jest możliwe udzielenie pomocy i wsparcia osobom, rodzinom doświadczającym przemocy tylko poprzez kontakt pośredni za pomocą zdalnych środków komunikacji. Weryfikacja zdarzeń i pełny obraz sytuacji oraz realna pomoc jest możliwa przy bezpośrednim spotkaniu z osobą, rodziną.

Grupy Robocze w ramach procedury „Niebieskie Karty” odbywają się w zmniejszonym składzie tj. osoba doświadczająca przemocy albo osoba stosująca przemoc, pracownik socjalny, policjant dzielnicowy, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Spotkania przeprowadzane były w pomieszczeniu  zapewniającym  wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo stop przemocy

  logo stop przemocy