Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społcznej w Dębicy pomaga w czasie pandemii koronawirusa

 

 

Najnowsze aktualności

W grupie wymienili doświadczenia

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy odbyło się spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń dla 20 asystentów rodzin pracujących w ośrodkach pomocy społecznej województwa podkarpackiego. Takie spotkania odbywają się od dwóch lat w różnych ośrodkach. W Dębicy było to pierwsze spotkanie.

Asystenci rodzin, to pracownicy ośrodków pomocy społecznej, którzy przez pewien czas wspierają rodzinę, aby w przyszłości mogła ona samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. W MOPS w Dębicy od niemal 3 lat pracuje dwóch asystentów rodzin, którzy wspierają 21 rodzin.

Spotkanie asystentów miało charakter warsztatowy, zajęcia prowadziła Anna Gil, doświadczony dębicki psychoterapeuta. Uczestnicy mieli czas na wymianę doświadczeń w swojej pracy z rodzinami, analizę trudnych przypadków, osobiste przemyślenia, superwizję koleżeńską.

Witając uczestników spotkania Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podkreślała potrzebę pracy asystentów rodzin oraz takich spotkań i wymiany doświadczeń. Zaprosiła jednocześnie obecnych na kolejne spotkanie do Dębicy.

Czytaj więcej o: W grupie wymienili doświadczenia

Badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzono także w Dębicy

Po raz kolejny odbyło się w Dębicy ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych znajdujących się na terenie miasta. Badanie zostało przeprowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia. W całej Polsce takie badanie jest powtarzane co 2 lata - ostatnie liczenie odbyło się w 2013 roku. W wyniku akcji stwierdzono, że na terenie Dębicy przebywało 114 osób bezdomnych, w tym 103 mężczyzn i 11 kobiet.

W mieście Dębica do przeprowadzenia  badania liczby osób bezdomnych został powołany specjalny zespół w którego skład weszli: Małgorzata Kędzior, dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, Sylwester Bieszczad – komendant Straży Miejskiej w Dębicy oraz Krzysztof Bukała- Acedański, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego  w Urzędzie Miejskim w Dębicy.  Zadaniem zespołu  było przeprowadzenie dokładanego badania osób bezdomnych, polegającego na spisie osób bezdomnych przebywających w godzinach 22.00 do 6.00 na terenie Dębicy.

„Aby badanie było dokładne i szczegółowe konieczna była ścisła współpraca instytucji działających na terenie miasta Dębica, dlatego tez aby zapobiec dublowaniu się osób powołany został zespół spisowy, którego zadaniem była dokładna weryfikacja osób” – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy.

W skład tego zespołu weszli:  Marzena Socha i Anna Sozańska (MOPS), Justyna Mazur ( Zakład Karny w Dębicy), Anna Wójcik i Renata Ciszek (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Dębicy),  Jakub Medygrał (Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy),  Sylwester Bieszczad (Straż Miejska w Dębicy), Mirosław Więcek (Komenda Powiatowa Policji w Dębicy), Krzysztof Bukała- Acedański (Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dębicy), Andrzej Gołębiewski (Straż Ochrony Kolei).

Na podstawie przeprowadzonego badania ustalono, że na terenie Dębicy w nocy z 21 na 22 stycznia 2015r. przebywało 114 osób bezdomnych w tym 103 mężczyzn i 11 kobiet.
„Osoby te przebywały w Domu dla bezdomnych mężczyzn oraz w Domu dla bezdomnych inwalidów a także w Zakładzie Karnym w Dębicy, na dworcu PKP, w ruinach domów mieszkalnych oraz w mieszkaniach u swoich znajomych i na ulicach” – mówi Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS w Dębicy.

Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej za  osobę bezdomną uważa się: „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

W tym rozumieniu osobą bezdomną jest osoba, która:
- nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym
-  nie jest zameldowana na pobyt stały
-  jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym „lokalem, w którym nie ma możliwości zamieszkania” jest w szczególności:
a) lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych
b) lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np. złym stanem technicznym budynku
c)lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony innych zameldowanych tam osób.
W powyższym rozumieniu osoba, która mimo, że nie ma stałego miejsca zameldowania, jednak mieszka w lokalu mieszkalnym (np. wynajmuje mieszkanie) – nie jest osobą bezdomną. Osobą bezdomną jest natomiast osoba, która zamieszkuje placówkę noclegową dla osób bezdomnych (schronisko, noclegownię itp.), ponieważ placówki te nie są lokalami mieszkalnymi w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Osobą bezdomną jest także osoba mieszkająca poza placówkami noclegowymi dla osób bezdomnych, np. na klatce schodowej, na dworcu, na działce itp. (przy czym w obu w/w przypadkach spełniony musi być warunek, że osoba nie ma możliwości zapewnić sobie własnym staraniem zamieszkania w lokalu mieszkalnym).

Pomoc bezdomnym jest zadaniem, które zajmują się samorządy poszczególnych miast. Celem akcji liczenia jest obliczenie rzeczywistej liczby osób, które mieszkają na terenie miasta Dębicy i okolic, a nie mają stałego miejsca zameldowania, co czyni ich osobami bezdomnymi. Pozwala na sprawdzenie ile osób potrzebuje pomocy żywnościowej oraz mieszkaniowej, jak wygląda sytuacja ze schroniskami oraz noclegowniami dla bezdomnych.
Badanie liczebności bezdomnych prowadzone jest zazwyczaj w okresie zimowym, który jest najtrudniejszy dla osób żyjących na ulicy ze względu na niską temperaturę i zagrożenie zamarznięciem. Osoby, które potrzebują pomocy mogą udać się do schroniska przyjmującego mężczyzn, które w Dębicy prowadzone jest przy ulicy Słonecznej 1. Warunek jest jeden – przyjmowane są osoby trzeźwe. Bezdomne kobiety mogą znaleźć schronienie w noclegowni w Tarnowie.

Organizacją, która szczególnie zwraca uwagę na temat bezdomnych w Dębicy jest Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działający na terenie miasta. Głównym celem koła, które utworzyło swój oddział w Dębicy już w 2004 r. jest pomoc ubogim, bezdomnym i chorym. Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta w Dębicy powstało z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki wspólnej pracy MOPSU, miasta Dębicy oraz Towarzystwa Pomocy udało się utworzyć dom oraz schronisko dla bezdomnych mężczyzn działający od kilku lat na ulicy Słonecznej. 

Czytaj więcej o: Badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzono także w Dębicy

Ferie „Zgranej Paki”

Podczas tegorocznych ferii zimowych (rozpoczynają się 2 lutego) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przygotował wiele atrakcji dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”.

W pierwszym tygodniu zaplanowano dla dzieci wyjazd do Kopalni Soli „Wieliczka”. Podróż labiryntem solnych korytarzy będzie idealną okazją, żeby poznać unikalne pejzaże niezwykłych komór, odkryć tradycję i historię wielickiej Kopalni.

Kolejna propozycja na ferie to turniej bilarda w Klubie „Pino”. Dzieci będą mogły zaprezentować swoje umiejętności na profesjonalnych stołach bilardowych. Relaks i odpoczynek czeka także podopiecznych „Zgranej Paki” na lodowisku i basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Wzorem popularnych „nocy w muzeach” dwie Placówki MOPS organizują „Noc na świetlicy”. Podczas tej nocki dzieci będą miały okazję porozmawiania z wychowawcami oraz miło spędzić czas oglądając między innymi filmy.

Organizatorzy ferii zaplanowali również kulig połączony z ogniskiem. Oczywiście przy założeniu, że pogoda dopisze, będzie śnieg i można będzie taki kulig przeprowadzić.

Tradycją stało się, że dzieci i młodzież z dębickich świetlic zmagają się między sobą podczas corocznych „Potyczek Świetlicowych”. Tegoroczne potyczki będą już piątym spotkaniem podopiecznych świetlic „Zgrana Paka” oraz ich kolegów z podobnych placówek z Dębicy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy jest głównym organizatorem tego spotkania. Potyczki odbędą się 12 lutego w Domu Kultury „Mors” i na pewno zmaganiom uczestników zajęć w świetlicach towarzyszyć będą, jak co roku, wielkie emocje. Warto przypomnieć, że w poprzednich edycjach „Potyczek świetlicowych” brały udział placówki nie tylko z Dębicy, ale również z Mielca i Kolbuszowej.

W bieżącym roku gwiazdą „świetlicowych potyczek” będzie Mateusz Mijal, młody wokalista z Jasła. Mateusz od najmłodszych lat brał udział w licznych konkursach i festiwalach młodych talentów. Uczestniczył w nagraniach studyjnych sekcji dętej zespołu Ich Troje, był wokalistą zespołu Skangur. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rozpoczął współpracę z zespołem Dukat, by później dołączyć do grupy Chłopacy. W duecie z raperem Liberem stworzył utwór „Winny”.

- Miłym akcentem kończącym tegoroczne ferie zimowe będzie wyjście do nowootwartego kina w Dębicy na dobry film. W zajęciach organizowanych podczas ferii na świetlicach prowadzonych przez MOPS mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci z terenu miasta. Mam nadzieję, że nasza propozycja zadowoli młodych ludzi a ich rodzice będą spokojni o los swoich pociech - mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: Ferie „Zgranej Paki”

„Skrzydła nadziei” ponownie dla dębickich rodzin

Wyjątkowo owocny przebieg miała w tym roku akcja „Skrzydła Nadziei” organizowana przez wolontariuszy z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy.

Uczniowie od kilku już lat zbierają wśród swoich kolegów produkty żywnościowe, artykuły chemiczne, zabawki i odzież i przygotowują z nich paczki dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Typowaniem tych rodzin oraz rozeznaniem ich potrzeb materialnych zajmują się pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ilość zebranych darów przekroczyła wszelkie oczekiwania i wymagała specjalnego transportu do siedziby MOPS. Niewątpliwie świadczy to o empatii i społecznej świadomości młodzieży z II LO w Dębicy.

Przed świętami Bożego Narodzenia paczki otrzymało 6 rodzin, objętych wsparciem asystentów rodzin. Przekazanie paczek odbyło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przy ulicy Akademickiej a towarzyszyło im wiele radości ze strony obdarowanych i młodych wolontariuszy.

W spotkaniu wzięli udział: pedagog II L.O. Pan Marcin Dudziak, wicedyrektor MOPS Pani Marzena Socha, wolontariusze II L.O. oraz asystenci rodzin z MOPS. 

Czytaj więcej o: „Skrzydła nadziei” ponownie dla dębickich rodzin

Pomogli przetrwać zimę dzieciom

Kolejny już raz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy włączył się w akcję pod hasłem „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Ta ogólnopolska akcja charytatywna jest organizowana od kilkunastu lat przez Polskie Radio Lublin. Na terenie województwa podkarpackiego jej koordynatorem jest Polskie Radio Rzeszów. W Dębicy taka rolę pełni właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem tej akcji jest pomoc przed świętami Bożego Narodzenia dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej.

Darami rzeczowymi zebranymi od młodzieży z dębickich szkół, przedszkoli, firm działających w naszym mieście oraz od osób prywatnych zostało obdarowanych 28 dzieci z 10 rodzin wielodzietnych z Dębicy. W paczkach znalazły się m.in. odzież, obuwie, maskotki, słodycze, napoje, soki itp.

Specjalne podziękowania należą się darczyńcom dzięki którym można było sprawić trochę radości dzieciom. W tym gronie wymienić trzeba dębicką firmę „Darco”, Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy oraz wiele osób prywatnych w tym znaczący udział w zbiórce mieli również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Dzięki ich pomocy na pewno święta w 10 dębickich domach były radośniejsze.

Czytaj więcej o: Pomogli przetrwać zimę dzieciom

Żywność w magazynie MOPS

Od poniedziałku 12 stycznia 2015 r. do środy 21 stycznia 2015 r. w magazynie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej  wydawana będzie żywność dla potrzebujących dębiczan.

Z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ad Astram” przywiózł około 15 ton żywności. Została ona przekazana w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2014-2015.

Wydawane będą następujące produkty: makaron, olej, cukier, mielonka wieprzowa oraz mleko.

 

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym celem skompletowania niezbędnych dokumentów.

Magazyn wydawał będzie żywność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Żywność wydawana będzie zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej o: Żywność w magazynie MOPS

Charytatywny turniej piłkarski

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” kolejny raz włączyli się w realizację V Turnieju Charytatywnego Piłki Nożnej. Tym razem zbierano pieniądze na leczenie 20- miesięcznego dębiczanina Tymoteusza Kasprzyka, który doznał wielu oparzeń jamy ustnej, przełyku i krtani po połknięciu granulek ługu sodowego oraz na leczenie i rehabilitację byłego piłkarza Wisły Kraków Janusza Adamczyka, któremu amputowano nogę.

Jeszcze przed turniejem członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” zbierali pieniądze wśród pracowników MOPS, innych instytucji i firm powiatu dębickiego oraz wśród radnych podczas sesji Rady Powiatu Dębickiego. Zbiórka była prowadzona również wśród seniorów z placówek wsparcia dziennego (domów dziennego pobytu) MOPS.

Podczas trwania turnieju prowadzona była zbiórka do puszek przez członków Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz Wolontariuszy. Ponadto środki pozyskano z licytacji, która odbyła się podczas turnieju.

Organizatorami turnieju piłkarskiego byli: firma „Catering Staf” Bogdana Filipka, firma „Ekler” Tadeusza Filipka, Burmistrz Miasta Dębica, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta Dębica, patronat honorowy sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Jak co roku o palmę pierwszeństwa w turnieju rywalizowały ekipy: Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, piłkarzy Wisły Kraków, dawnych reprezentantów Polski, przedstawicieli województwa śląskiego i województwa świętokrzyskiego, dziennikarzy oraz aktorów, w gronie których znaleźli się m.in. bracia Marcin i Rafał Mroczek, Przemysław Cypriański, Marek Włodarczyk, Antoni Królikowski. Z kronikarskiego obowiązku dodamy, że zwyciężyła ekipa województwa świętokrzyskiego.

Cała kwota zebrana przed turniejem i w jego czasie została przeznaczona na leczenie i rehabilitację Tymoteusza Kasprzyka i Janusza Adamczyka. Ojciec małego Tymoteusza obecny w czasie turnieju serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w jego organizację oraz darczyńcom m.in. przedstawicielom Stowarzyszenia „Ad Astram” i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

- Cieszę się, że kolejny raz mogliśmy włączyć się w organizację tego turnieju i pomoc osobom potrzebującym. Jednocześnie chciałabym podziękować wszystkim pracownikom MOPS, członkom Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz darczyńcom – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: Charytatywny turniej piłkarski

Szkolenia i staże dla osób z wadą słuchu

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST w Rzeszowie zaprasza wszystkie osoby z wadą słuchu do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS: „Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa osób niesłyszących i słabosłyszących” realizowanym w okresie listopad 2014 do wrzesień 2015.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

 - Poradnictwo Zawodowe

- Warsztaty Kompetencji Społecznych

- Kursy Zawodowe według IPD

- Pośrednictwo Pracy

 - 4 miesięczne płatne staże zawodowe

 - zwrot kosztów dojazdu na różne formy wsparcia

 - tłumacza języka migowego

W projekcie mogą wziąć udział osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ze względu na słuch, które muszą spełniać określone warunki, między innymi:

 - osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

 -  osoby zamieszkujące województwo podkarpackie

 -  osoby w wieku 18-64 lata

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, który wraz z pozostałymi dokumentami jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://glusitv.pl/pkz/rekrutacja/

Rekrutacja trwa do 31.12.2014.

W grudniu zapraszamy na spotkania informacyjne w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Przemyślu.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami w dowolnie wybrany sposób w godzinach od 9.00 do 15.00

Biuro Projektu:

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST

ul. Langiewicza 22, 35 - 085 Rzeszów

tel./fax 17 852 92 33, kom. 785 141 060

ooVoo: res-gest, Skype: resgest

res-gest@wp.pl, www.glusi.tv/pkz

Czytaj więcej o: Szkolenia i staże dla osób z wadą słuchu

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór do  do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica". 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica"

Nowi partnerzy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Od dnia 1 grudnia 2014 r. do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przystąpiła sieć sklepów Carrefour Polska.

Aktualny wykaz dostępnych ulg znajduje się pod adresem:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

Czytaj więcej o: Nowi partnerzy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny