Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społcznej w Dębicy pomaga w czasie pandemii koronawirusa

 

 

Najnowsze aktualności

Życzenia świąteczne

Przejdź do -

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu

najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie

oraz pomyślności w życiu osobistymi i  zawodowym.

Niech radość płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa

napełni Państwa serca miłością, życzliwością oraz pogodą ducha, a nadzieja

budzącej się do życia wiosny przyniesie szczęście i wiarę w przyszłość.

W imieniu własnym i Pracowników

życzy

Małgorzata Kędzior 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Czytaj więcej o: Życzenia świąteczne

Seniorzy MOPS nagrodzeni

Przejdź do -

Dwie placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy: Dom Seniora przy ulicy Rzeszowskiej oraz Dom Dziennego Pobytu przy ulicy Mościckiego wystawiały swoje prace w IX Powiatowym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocnym. Konkurs odbył się w niedzielę palmową. Zwiedzający mogli również zakupić prezentowane prace. W kategorii „Współczesne Ozdoby Wielkanocne” Dom Seniora został nagrodzony III miejscem.

 

Czytaj więcej o: Seniorzy MOPS nagrodzeni

Owoce i warzywa dla mieszkańców miasta i powiatu

19 marca (czwartek) od godz. 14.00 obok stadionu przy ul. Akademickiej w Dębicy będzie wydawana żywność : owoce i warzywa dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta i powiatu. Organizatorem akcji jest Bank Żywności w Tarnobrzegu i Urząd Miejski w Dębicy.

Czytaj więcej o: Owoce i warzywa dla mieszkańców miasta i powiatu

„Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W Polsce istnieje powszechność obowiązku interwencji w sytuacji występowania zjawiska przemocy. Wszyscy mamy obowiązek społeczny wynikający z art. 304 &1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ( a takim jest przemoc w rodzinie) ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub policji. Pamiętajmy, iż milczenie jest przyzwoleniem na przemoc.         

- art.304 & 2 kpk osoby, które w związku ze swoją działalnością w rodzinie (pedagodzy szkolni, nauczyciele, pediatrzy) dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa jakim jest przemoc są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Zasada ta została powtórzona w przepisie art.12  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Dębica zajmuje się Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Dębicy, którego funkcjonowanie  określono uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 roku a powołany został zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębica z dnia 9 czerwca 2011 roku . W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: miejskiego ośrodka pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, ośrodka interwencji kryzysowej,  oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sadowi oraz organizacje pozarządowe. Obsługą i organizacją  zespołu i grup roboczych zajmują się pracownicy Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej.

Od powstania zespołu do końca 2014 roku wpłynęło do jego przewodniczącego  197 Niebieskie Karty tj. 12 w 2011, 52 w 2012, 52 w 2013 i 81 w 2014. To skala rozpoznanego zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta. W sprawach tych grupy robocze spotkały się 548 razy.

W grupach roboczych biorą udział policjanci - dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, nauczyciele  szkół i  przedszkoli, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, terapeuci ds. uzależnień oraz asystenci rodzin.

Specjaliści pracujący w ramach grup udzielają informacji o  instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy, świadczą pracę socjalna, wspierają w trakcie trwania spraw na policji i w sądzie, udzielają pomocy materialnej i rzeczowej, proponują pomoc pracowników socjalnych, policjantów dzielnicowych i  asystentów rodzin oraz pracowników ośrodka interwencji kryzysowej , kierują sprawców przemocy i osoby uzależnione na zajęcia korekcyjno- edukacyjne , składają wnioski do sądu o wgląd w sytuację rodziny oraz dzieci, wnioski o leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wnioski o wszczęcie postępowania do  Prokuratury  Rejonowej. Ponadto współpracują z pedagogami szkolnymi  w zakresie sytuacji edukacyjnej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których występuje przemoc domowa.

W ramach działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej  Zespół Interdyscyplinarny rozpowszechnia  w placówkach oświatowych, służby zdrowia i policji materiały informacyjne, udziela  porad rodzinom, w których występują  konflikty i trudne sytuacje życiowe, organizuje superwizję grupową i  indywidualną dla członków grup roboczych, motywuje do  uczestnictwa w warsztatach  „Szkoła dla Rodziców” dla osób , którym założono Niebieską Kartę, a także innym rodzinom, które potrzebują  pomocy  we właściwym  sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej.

Działania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie zastąpią reagowania na przemoc przez każdego z nas.           

Pamiętajmy, że odwracając wzrok i zasłaniając uszy jesteśmy współodpowiedzialni a ignorowanie zachowań  przemocowych prowadzi do ich eskalacji.

Czytaj więcej o: „Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Koncert dla Bartka Hebdy

Przejdź do -

W Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert charytatywny dla Bartka Hebdy pt. „6 dawek życia”. W czasie koncertu członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” oraz przyjaciele Bartka Hebdy zebrali 3,6 tys. zł. Podziękowano jednocześnie wszystkim darczyńcom m.in. Małgorzacie Kędzior, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Marzenie Socha, jej zastępcy oraz Kindze Chojeckiej-Krasoń, prezesowi Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram”.

 

Czytaj więcej o: Koncert dla Bartka Hebdy

Wizyta Profesora Jana Sarny w Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ulicy Sienkiewicza

Przejdź do - dzieci%20ze%20świetlicy%20przy%20ul.%20Sienkiewicza%20słuchają%20wypowiedzi%20prof.%20Sarny%20w%20towarzystwie%20Dyrektor%20MOPS%20oraz%20Burmistrza%20miasta%20Dębicy

Bardzo miłym zaskoczeniem dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ul. Sienkiewicza była wizyta profesora Jana Sarny, dyrektora  Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Profesor Jan Sarna przyszedł na spotkanie z dziećmi w towarzystwie burmistrza miasta Mariusza Szewczyka oraz Małgorzaty Kędzior, dyrektora MOPS.

 

Czytaj więcej o: Wizyta Profesora Jana Sarny w Placówce Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ulicy Sienkiewicza

Seniorzy smakowali pączki

Przejdź do - %20uczestnicy%20spotkania%20siedzą%20przy%20wspólnym%20stole%20zastawionym%20smakowitymi%20pączkami

Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed Środą Popielcową, otwierający ostatni tydzień karnawału. Tymi słowami wraz z genezą  sięgającą do starożytności oraz tradycją chrześcijańską, rozpoczęło się w dniu 12.02.2015 roku  spotkanie w „Domu Seniora” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy pt. „Wspólne pączków smakowanie”. Brało w nim udział około czterdziestu uczestników zajęć w placówce przy ulicy Rzeszowskiej 15. Byli obecni przedstawiciele władzy samorządowej: burmistrz miasta Dębicy Mariusz Szewczyk oraz radni Rady Miejskiej: Katarzyna Rostowska-Machnik i Kazimierz Sak. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS i jej zastępca Marzena Socha.

 

Czytaj więcej o: Seniorzy smakowali pączki

To były piękne ferie „Zgranej Paki”

Przejdź do -

Nie nudzili się w czasie ferii zimowych podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Nie zabrakło atrakcji w tym czasie: wyjazdów, wyjść w teren i zabaw świetlicowych. Każde dziecko na pewno znalazło coś w bogatym programie dla siebie.

W czasie ferii wszystkie trzy Placówki Wsparcia Dziennego MOPS przy ulicy Sienkiewicza, Kraszewskiego i Matejki zapewniały swoim podopiecznym spędzenie wolnego od szkoły czasu. Łącznie z propozycji przygotowanych na ten czas skorzystało prawie 100 dzieci i młodzieży.

Bardzo dużym przeżyciem dla podopiecznych PWD „Zgrana Paka” był wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce. Labirynt solnych korytarzy, unikalne pejzaże niezwykłych komór, interesujące opowieści przewodnika pozwoliły odkryć historię wielickiej Kopalni.

Ciekawym doświadczeniem dla dzieci była „noc w świetlicy”. Na początku ferii takie spotkanie zorganizowano w świetlicy na Sienkiewicza, na zakończenie na Kraszewskiego. Podczas tych nocy dzieci miały okazję porozmawiania z wychowawcami oraz miłego spędzenia czasu w gronie kolegów przy m.in. oglądaniu filmów.

Kilka razy uczestnicy ferii w PWD MOPS mogli skorzystać z wyjść na basen i lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Byli też w otwartym właśnie kinie Kosmos na projekcji filmu. Uczestniczyli w turnieju bilardowym w Klubie „Pino” razem ze swoimi kolegami ze świetlicy środowiskowej przy OHP na osiedlu Słonecznym.

Młodzież ze „Zgranej Paki” poznała zasady zachowania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach kampanii społecznej „Zatrzymaj się i żyj” funkcjonariusze Ochrony Kolei w świetlicy środowiskowej mówili o zagrożeniach, które mogą zostać wywołane przez niezachowanie ostrożności na przejazdach. Nauczanie od najmłodszych lat skutecznie ogranicza liczbę występowania wypadków. Spotkania w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj!” organizowane będą cyklicznie.

Przez cały czas podopieczni świetlic MOPS przygotowywali się do „Świetlicowych Potyczek”, które odbyły się pod koniec ferii w Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury. W potyczkach uczestniczyło 6 świetlic z terenu Dębicy i jak zwykle towarzyszyły im spore emocje.

- Jestem pewna, że propozycje przygotowane przez Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” zadowoliły wszystkich uczestników ferii. Przede wszystkim ich rodzice mogli być spokojni o swoje dzieci. W zajęciach mogły wziąć udział wszystkie dzieci z Dębicy i dla każdego z nich były one bezpłatne - mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: To były piękne ferie „Zgranej Paki”

Dzień Chorego w MOPS

Przejdź do - uczestnicy%20

W środę 11 lutego w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mościckiego w Dębicy odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego. Brało w nim udział kilkudziesięciu uczestników zajęć w placówce przy ulicy Mościckiego oraz Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej - Filii nr 1 DDP. Byli obecni również przedstawiciele władzy samorządowej: Szczepan Mroczek, przewodniczący Rady Miejskiej i Kazimierz Sak, radny Rady Miejskiej - członek jej komisji rodziny. MOPS reprezentowała Marzena Socha - zastępca dyrektora, Halina Cholewa - kierownik DDP i Renata Plizga - kierownik Domu Seniora.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie. Święto jest obchodzone corocznie 11 lutego, kiedy to kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody odbywają się co roku w innym sanktuarium maryjnym na świecie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Światowy Dzień Chorego jest obchodzony od kilku lat. Zawsze z udziałem przedstawicieli władz samorządowych miasta.

Dzień Chorego jest świętem stosunkowo młodym, lecz jakże ważnym dla ludzi dotkniętych chorobami i bólem. Przesłaniem Jana Pawła II było zwrócenie szczególnej uwagi na ludzi chorych. Zapewnienie im lepszej opieki oraz dowartościowanie ich w sferze duchowej i materialnej. Każdy człowiek w różnych okresach swojego życia zmaga się z dolegliwościami zdrowotnymi i związanym z tym cierpieniem i bólem. Świat pełen jest cierpienia i nie można udawać, że go nie ma. Wręcz przeciwnie: podkreślać, że nie jest to powód do wstydu i do zamykania się w czterech ścianach domów.

Przedstawiciele władzy samorządowej Szczepan Mroczek i Kazimierz Sak życzyli wszystkim zebranym, jak najlepszego zdrowia. Marzena Socha dołączyła się do tych życzeń podkreślając zaangażowanie kierownictwa MOPS w funkcjonowanie placówek pomocowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Domu Dziennego Pobytu i Domu Seniora.

W czasie spotkania uczestnicy zajęć w placówkach MOPS czytali swoje ulubione wiersze oraz śpiewali piosenki. Wszyscy bawili się doskonale, zapominając na ten czas o samotności i chorobach.

Czytaj więcej o: Dzień Chorego w MOPS

Kosmiczne „Świetlicowe Potyczki” w „Morsie”

Przejdź do - %20Burmistrz%20miasta%20Dębicy%20Mariusz%20Szewczyk,%20%20Dyrektor%20MOPS%20Małgorzata%20Kędzior,%20Kierownik%20świetlic%20Beata%20Kwiatek,%20Dyrektor%20MOK%20oraz%20dzieci%20stoją%20przy%20torcie%20z%20okazji%205-%20lecia%20

Już piąty raz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizował imprezę integracyjną pod tytułem „Świetlicowe Potyczki”. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury „Mors” przy ulicy Sportowej. Kosmos był głównym tematem tej kilkugodzinnej rywalizacji i zabawy.

W spotkaniu wzięło udział 6 świetlic działających na terenie Dębicy: 3 Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Matejki, Kraszewskiego i Sienkiewicza oraz Przyparafialna Świetlica Środowiskowa Dębica-Latoszyn, Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” i Placówka Wsparcia Dziennego przy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Świętosława. Ich zabawę obserwowali: Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS, Elżbieta Kęsik, dyrektor MOK, radni Rady Miejskiej i inni goście. Gwiazdą muzyczną spotkań był Mateusz Mijal, młody piosenkarz i instrumentalista rodem z Jasła, mieszkający obecnie w Krakowie. Od Małgorzaty Kędzior otrzymał za zakończenie swojego występu anioła, aby „ten anioł z Dębicy czuwał nad jego karierą”.

Ponieważ tegoroczne „Świetlicowe Potyczki” byłymi piątymi z kolei rozpoczęły się od zapalenia świeczek na jubileuszowym torcie, który potem był degustowany przez wszystkich obecnych na imprezie.

Cała oprawa programowa oraz scenografia tegorocznych „potyczek” odwoływała się do Kosmosu i Wszechświata. W programie spotkania znalazły się między innymi: układ taneczny z uwzględnieniem elementów z kosmosu, wykonanie kosmicznego makijażu, „kosmiczne wariacje”: konkurencja, którą wykonywali uczestnicy przy użyciu pomocy dydaktycznych na tablicy korkowej. Konstruowali również kosmiczne nakrycie głowy. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych pot tytułem „Stop używkom” przygotowana przez uczestników zajęć świetlicowych. W ogóle zabawa była, jak podsumował to jeden z jej uczestników, „kosmiczna”.

Zabawa była punktowana i każda konkurencja oceniana przez jury. Przewodniczącą komisji konkursowej była Elżbieta Kęsik, dyrektor MOK a jej członkami: Stanisława Drobot – MOPS, Katarzyna Pęciak, właścicielka salonu kosmetycznego w Dębicy, Mariola Kądzielawa, zastępca kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej, Natalia Barańska – choreograf, Kazimierz Sak – radny Rady Miejskiej.

- „Świetlicowe Potyczki” weszły na stałe w cykl imprez organizowanych w naszym mieście przez MOPS wspólnie z MOK – powiedziała Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS. – Poza integracją środowisk chcemy pokazać dorobek kulturalny świetlic oraz to, że nasze dzieci mają wiele talentów artystycznych, są bardzo kreatywne i dzięki udziałowi w zajęciach świetlicowych mogą te talenty rozwijać a pomysły realizować.

Wszystkie świetlice uczestniczące w V „Świetlicowych Potyczkach” otrzymały podziękowanie za udział. Grand Prix jury postanowiło przyznać Placówce Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”.

Czytaj więcej o: Kosmiczne „Świetlicowe Potyczki” w „Morsie”