Superwizja dla pracowników MOPS.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2022

Końcem października rozpoczęła się w naszym ośrodku superwizja skierowana do pracowników socjalnych, asystentów rodzin oraz wychowawców z palcówek wsparcia dziennego.

 

Udział w superwizji jest możliwy dzięki przystąpieniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy do projektu pn. „Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej. Celem superwizji jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie — polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.

Przed pracownikami dziesięć miesięcy spotkań z certyfikowanym superwizorem. To czas na rozwój kompetencji zawodowych biorących w niej udział pracowników, którzy doświadczając wsparcia grupy, osób podobnie zainteresowanych rozwojem własnym
uczą się nowych rozwiązań, metod, pozytywnych wzorców pracy z klientem.
Mogą także wyjaśnić własne dylematy etyczne pojawiające się w pracy z rodziną, a także uczą się metod pracy skoncentrowanych na kliencie, jego rodzinie i rozwiązaniach.

Prawo do korzystania z poradnictwa prowadzonego przez superwizorów pracy socjalnej dają pracownikom pomocy społecznej zapisy artykułu  121a.  ustawy o pomocy społecznej:

  1. Superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.
  2. Prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów pracy socjalnej ma każdy pracownik socjalny.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie