MOPS Dębica

Dodatkowe wsparcie dla dębickich seniorów

24 maja 2021

Dzięki pozytywnej weryfikacji ofert konkursowych złożonych przez Miasto Dębica w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - edycja 2021 - Moduł II-  zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+, dębiccy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Miasto Dębica otrzymało dotację w wysokości niemal 300 000,00 zł na zapewnienie funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Dziennego MOPS tj:

-  Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Mościckiego 26 ( kwota dofinansowania 170 880,00 zł) ,

- Domu Dziennego Pobytu Senior + pn. „ Dom Seniora” przy ul Rzeszowskiej 15 (kwota dofinansowania 128 160,00 zł) .

Uczestnicy Osrodków Wsparcia MOPS w Dębicy zostaną objęci dodatkowymi usługami m. in: socjalnymi, edukacyjnymi, kulturalno-oświatowymi, aktywności ruchowej/kinezyterapii, sportowo-rekreacyjnymi, aktywizującymi społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej itp.

Program ten da możliwość Seniorom aktywnego spędzania czasu, podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wiedzą, a w efekcie podniesie się standard usług świadczonych osobom starszym z terenu miasta Dębica. Dzięki dofinansowaniu kontynuowane będą dotychczasowe zadania z zakresu aktywizacji i integracji osób starszych, podejmowanych przez miasto.

Realizacja programu potrwa do 31 grudnia 2021 r.