Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Przejdź do - Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Od miesiąca kwietnia 10 uczestników prac społecznie użytecznych odbywa zajęcia warsztatowe w ramach Klubu Integracji Społecznej. Spotkania prowadzone są przez psychologa.

Czytaj więcej o: Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

Czytaj więcej o: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Powrót dzieci z kolonii 2019

Przejdź do - Powrót dzieci z kolonii 2019

Wszystko, co dobre szybko się kończy. Tegoroczny wypoczynek letni, dla dzieci, z rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, również jest już wspomnieniem.

Czytaj więcej o: Powrót dzieci z kolonii 2019

Pierwszy tydzień 500+ po zmianach

W pierwszym tygodniu przyjmowania drogą elektroniczną wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy 1893 wnioski oraz 1189 wniosków o wypłatę świadczenia Dobry Start (300+).

Czytaj więcej o: Pierwszy tydzień 500+ po zmianach

„Piknik Pokoleń” Seniorów i Juniorów

Przejdź do - „Piknik Pokoleń” Seniorów i Juniorów

Spotkaniem międzypokoleniowym czas wakacyjny rozpoczęli dębiccy Seniorzy - uczestnicy Dziennego Domu Senior+, oraz dzieci i młodzież – uczestnicy PWD „Zgrana Paka” - placówek pomocniczych będących w strukturach  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: „Piknik Pokoleń” Seniorów i Juniorów

Wycieczka dębickich Seniorów

Przejdź do - Wycieczka dębickich Seniorów

Bardzo aktywnie spędzają czas dębiccy seniorzy, którzy uczestniczą w zajęciach Dziennego Domu „Senior +”, będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mościckiego. W dniu 27 czerwca wyjechali na jednodniową wycieczkę do Krynicy – Zdroju.

Czytaj więcej o: Wycieczka dębickich Seniorów

Wypoczynek kolonijny 2019 - Ustrzyki Dolne

Przejdź do - Wypoczynek kolonijny 2019 - Ustrzyki Dolne

Dzięki środkom pochodzącym z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz przy współudziale Fundacji Promocji i Rozwoju Bieszczad z Przysietnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, mógł w bieżącym roku wytypować 26 dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia, do spędzenia wypoczynku letniego w Ośrodku Kolonijnym w Ustrzykach Dolnych. Zakwalifikowane dzieci pochodzą z rodzin objętych wsparciem tut. Ośrodka.

Czytaj więcej o: Wypoczynek kolonijny 2019 - Ustrzyki Dolne

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego informuje, że do 15 lipca 2019r. odbywa się nabór na kurs - szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej  uprawniający do zajmowania stanowisk kierowniczych w systemie pomocy społecznej.

Czytaj więcej o: Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Seniorzy w Kazimierzu Dolnym

Przejdź do - Seniorzy w Kazimierzu Dolnym

Dębiccy seniorzy, którzy uczestniczą w zajęciach Domu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wybrali się na jednodniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego.

Czytaj więcej o: Seniorzy w Kazimierzu Dolnym