Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja dotycząca wydawania żywności w kwietniu 2019

 

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 

  

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanych terminach wydawania paczek żywnościowych dla osób posiadających skierowania na Podprogram 2018 z terenu Miasta Dębicy.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca wydawania żywności w kwietniu 2019

Informacja o projekcie "Postaw na swój rozwój"

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Dębicy na prośbę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" udostępnia informacje na temat projektu "Postaw na swój rozwój".

Informacja dotycząca poszkodowanych w związku ze zdarzeniami o charakterze klęski żywiołowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje że osoby poszkodowane w związku ze zdarzeniami o charakterze klęski żywiołowej w dniach 9-11.03.2019 r., mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej zgodnie z zasadami, które przekazujemy Państwu w załączeniu.

Dzień Kobiet u Seniorów

Przejdź do - Dzień Kobiet u Seniorów

Przypadający na 8 marca Dzień Kobiet był bardzo uroczyście obchodzony przez Seniorów– uczestników zajęć w Ośrodkach Wsparcia będących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Czytaj więcej o: Dzień Kobiet u Seniorów

Informacja- warsztaty ekonomiczne

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. w godz. 1600 – 1800 w Domu Seniora ul. Rzeszowska 15 w Dębicy odbędą się warsztaty ekonomiczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Czytaj więcej o: Informacja- warsztaty ekonomiczne

Życzenia sukcesów i powodzenia

Przejdź do - Życzenia sukcesów i powodzenia

Po 14 latach pracy Joanna Pawlik, zastępca głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy odeszła do innej pracy.

Czytaj więcej o: Życzenia sukcesów i powodzenia

KONFERENCJA WARSZTATOWA „12 KROKÓW DO WOLNOŚCI”

Przejdź do - KONFERENCJA WARSZTATOWA „12 KROKÓW DO WOLNOŚCI”

W dniu 25 lutego 2019 roku kadra Klubu Integracji Społecznej działającego  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy i Centrum Integracji Społecznej w Dębicy wzięli udział w konferencji warsztatowej poświęconej tematyce uzależnień oraz praktycznym metodom pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, organizowanej dzięki wspólnej inicjatywie CIS w Krośnie, MOPR w Krośnie, MOPS w Sanoku oraz GOPS w Iwoniczu – Zdroju.

Czytaj więcej o: KONFERENCJA WARSZTATOWA „12 KROKÓW DO WOLNOŚCI”

Karnawał Dębickich Seniorów. Seniorzy po raz kolejny pokazali jak należy się bawić

Przejdź do - Karnawał Dębickich Seniorów. Seniorzy po raz kolejny pokazali jak należy się bawić

W dniu 13 lutego 2019r. Dębiccy Seniorzy uczestniczyli w balu karnawałowo – walentynkowym w gościnnym lokalu „Catering Staff”. Gospodarzami tego spotkania byli seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Dębicy.

Czytaj więcej o: Karnawał Dębickich Seniorów. Seniorzy po raz kolejny pokazali jak należy się bawić

Terminy wypłat świadczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że terminy wypłat świadczeń, zawarte są w wydawanych decyzjach administracyjnych. Przysługujące świadczenia, wypłacane są w okresach miesięcznych, a ich realizacja następuje do końca każdego miesiąca.

Czytaj więcej o: Terminy wypłat świadczeń

"Seniorom na ratunek"- trwałość projektu

 


W związku ze zbliżającym się końcem realizacji projektu Seniorom na ratunek współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy potwierdza kontynuację do zachowania trwałości projektu poprzez objęcie osób niesamodzielnych, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego a które brały udział w powyższym projekcie.

Czytaj więcej o: "Seniorom na ratunek"- trwałość projektu