Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Wstęp do przedsiębiorczości”

Przejdź do - „Wstęp do przedsiębiorczości”

10 uczestników zajęć Klubu Integracji Społecznej w Dębicy wzięło udział w warsztatach o tematyce przedsiębiorczości i prowadzenia własnego biznesu.

Czytaj więcej o: „Wstęp do przedsiębiorczości”

KOLONIA W SZCZEBRZESZYNIE

Przejdź do - KOLONIA W SZCZEBRZESZYNIE

W dniu 4 lipca 2018r. dzieci w wieku 6 – 18 lat z rodzin objętych pomocą i wsparciem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wyjechały na dwutygodniowy letni wypoczynek kolonijny do Szczebrzeszyna woj. lubelskie. Kolonia jest organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras z dotacji Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej o: KOLONIA W SZCZEBRZESZYNIE

UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) udostępnia się dane wyznaczonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy - inspektora ochrony danych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: agnieszka.gazda@mops-debica.pl.

 

Czytaj więcej o: UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wizyty studyjne uczestników KIS u lokalnych przedsiębiorców

Przejdź do - Wizyty studyjne uczestników KIS u lokalnych przedsiębiorców

Jakie firmy działają w najbliższej okolicy? Jakie zawody są tam poszukiwane? Jakie kompetencje najbardziej cenią pracodawcy? Czego od pracowników oczekują pracodawcy? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znaleźli uczestnicy zajęć Klubu Integracji Społecznej  w Dębicy.

Czytaj więcej o: Wizyty studyjne uczestników KIS u lokalnych przedsiębiorców

„Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA od czerwca 2018 roku,  realizuje  projekt pn. „Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!” dofinansowany z Fundacji PZU.

Czytaj więcej o: „Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!”

Dzień Otwarty Dziennego Domu „Senior+” w ramach Akademii Zdrowia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy serdecznie zaprasza mieszkańców miasta, 27 czerwca 2018r. od godz. 10.00, na Dzień Otwarty Dziennego Domu „Senior+” ul. Mościckiego 26 w Dębicy.

Czytaj więcej o: Dzień Otwarty Dziennego Domu „Senior+” w ramach Akademii Zdrowia

Wyjazd Seniorów do Przychodni Latoszyn - Zdrój

Przejdź do - Wyjazd Seniorów do Przychodni Latoszyn - Zdrój

W dniu 21 czerwca 2018r., uczestnicy Ośrodków Wsparcia – Dom Seniora przy ul. Rzeszowskiej, oraz Dzienny Dom „Senior +” przy ul. Mościckiego, będących w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, gościli w Gminie Dębica.

Czytaj więcej o: Wyjazd Seniorów do Przychodni Latoszyn - Zdrój

Wizyta studyjna pracowników socjalnych z MGOPS Skawina w naszym Ośrodku.

Przejdź do - Wizyta studyjna pracowników socjalnych z MGOPS Skawina w naszym Ośrodku.

W dniach 14 - 15 czerwca 2018r. gośćmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy byli  pracownicy socjalni z Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

Czytaj więcej o: Wizyta studyjna pracowników socjalnych z MGOPS Skawina w naszym Ośrodku.

Seniorzy na wycieczce

Przejdź do - Seniorzy na wycieczce

Bardzo aktywnie spędzają czas dębiccy seniorzy, którzy uczestniczą w zajęciach Domu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Rzeszowskiej. Ostatnio wyjechali na jednodniową wycieczkę do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza.

Czytaj więcej o: Seniorzy na wycieczce

Spotkanie Integracyjne w ramach „Sprawny Senior II”

Przejdź do - Spotkanie Integracyjne w ramach „Sprawny Senior II”

11  czerwca 2018r. dla dębickich seniorów, uczestników zajęć w Dziennym Domu „Senior +” będącego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, zorganizowane zostało spotkanie integracyjne.

Czytaj więcej o: Spotkanie Integracyjne w ramach „Sprawny Senior II”