GODZINY PRZYJĘĆ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Godziny pracy Ośrodka :

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjęć stron przez Dyrektora:

czwartek 8:00 do 14:00

 

Zespół ds. Pierwszego Kontaktu

w budynku MOPS przy ul. Akademickiej 12

Wnioski o dodatek mieszkaniowy

 dodatek energetyczny

stypendia szkolne i zasiłki szkolne

przyjęcia stron przez pracownika socjalnego

dziennik podawczy 

Czynne w godzinach pracy Ośrodka

  

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego pokój nr 14

w budynku MOPS przy ul. Akademickiej 12

czynna w godzinach pracy Ośrodka

 

Wnioski o świadczenia rodzinne i dodatki można składać

w budynku MOPS przy ul. Ratuszowej 6 (budynek za Muzeum Regionalnym)

w godzinach pracy Ośrodka