Archiwalne Aktualności 2010-2011 pełna treść

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Mikołaj nie zapomniał

Przejdź do - Mikołaj nie zapomniał

Około 200 dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymało w tym roku paczki z prezentami od Świętego Mikołaja. Spotkanie dzieci z Mikołajem odbyło się, jak co roku, w gościnnych progach Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Sportowej. Spotkanie z Mikołajem zostało przez MOPS zorganizowane po raz dziesiąty.

Do zabawy zostały zaproszone dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Wzięły udział w nauce tańca, konkursach, ubieraniu choinki, wspólnym śpiewaniu. „Śnieżynki” prowadzące zabawę umilały w ten sposób dzieciom czas oczekiwania na Mikołaja.

Warto było czekać. W paczkach przygotowanych przez pracowników socjalnych i asystentów rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy były słodycze i inne artykuły żywnościowe.

W spotkaniu z Mikołajem wzięli również udział: Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, Elżbieta Kęsik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Tadeusz Ciecieręga, przewodniczący komisji rodziny Rady Miejskiej w Dębicy, Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS w Dębicy.

Pomoc dla powodzian

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębicy nr 78/2010 została powołana komisja społeczna do spraw ustalania szkód oraz szacowania strat w indywidualnych gospodarstwach domowych. Przewodniczącą komisji została Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

 

Na podstawie tego zarządzenia utworzono 10 3-osobowych komisji złożonych z pracowników MOPS oraz Urzędu Miejskiego. Od poniedziałku komisje pracują w terenie, reagując na każde zgłoszenie dotyczące szkód wyrządzonych przez powódź oraz ulewne deszcze na terenie miasta Dębicy w gospodarstwach domowych. Do środy 9 czerwca komisje odwiedziły ponad 300 rodzin oraz sporządziły ponad 100 protokołów. Każda z komisji musi na miejscu oszacować straty w indywidualnych gospodarstwa domowych: wyliczyć te szkody, podać ich charakter oraz wielkość. Komisje dokumentują straty protokołami oraz przygotowują dokumentację fotograficzną i sporządzają wywiady środowiskowe.

 

W sprawie pomocy (jej form oraz wysokości) dla poszkodowanych przez żywioł w Dębicy wszyscy mogą zwracać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Akademickiej 12, tel. 0-14 681-35-90 oraz 0-14 681-35-91.

 

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie skierował do kierowników ośrodków pomocy społecznej  w gminach poszkodowanych przez powódź pismo z wyjaśnieniami dotyczącymi zasad udzielania wsparcia dla osób poszkodowanych przez klęskę żywiołową. Oprócz dotychczasowych zasiłków w wysokości 6 tysięcy złotych, rząd RP podjął decyzję o wsparciu powodzian bezzwrotnymi zasiłkami na remont lub odbudowę zniszczonych domów: zasiłek na remont w wysokości 20 tysięcy złotych bez konieczności opinii biegłego, zasiłek na odbudowę domu do 100 tysięcy złotych po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy budowlanego wskazanego przez wojewodę.

 

Zasiłki przyznawane będą osobom uznanym przez komisje za poszkodowane przez żywioł.

Jednocześnie od czwartku (10 czerwca) Magazyn Żywności MOPS wydaje bezpłatną żywność dla powodzian z terenu miasta Dębicy.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy otrzymał z Podkarpackiego Banku Żywności transport żywności dla osób dotkniętych klęską powodzi w Dębicy. Do Magazynu Żywności MOPS przy ulicy Ratuszowej przywieziono łącznie około 13 ton żywności.

 

Na powodzian czeka w magazynie: 800 kg curku, 1920 kg dań gotowych z kaszą, 480 kg dań gotowych z makaronem, 320 kg herbatników, 1600 kg mąki, 4800 litrów mleka, 800 kg płatków musli, 400 kg płatków kukurydzianych.

 

Magazyn Żywności MOPS wydaje żywność w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. (aj)

Żywność i rabaty dla powodzian

W Magazynie Żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej wydawana jest żywności dla mieszkańców Dębicy dotkniętych klęską powodzi. Pochodzi ona z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. MOPS czeka obecnie na żywność z wojskowych rezerw.

Magazyn Żywności MOPS wydaje dla powodzian z terenu miasta żywność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Obecnie w magazynie czeka na powodzian około 13 ton żywności. Jest to m.in. cukier, mąka, dana gotowe, mleko, herbatniki, płatki musli i kukurydziane.

Z zasobów magazynów wojskowych MOPS otrzyma w niedługim czasie na ten sam cel: konserwy mięsne, drobiowe i warzywne, herbatę, cukier, pasztety oraz suchary.

 

- Żywność wydawana jest dla osób poszkodowanych prze klęskę żywiołu w Dębicy po uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym – informuje nas Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Kiedy tylko otrzymamy żywność z magazynów wojskowych natychmiast poinformujemy o tym uprawnione do otrzymania tej pomocy osoby.

 

Jednocześnie MOPS w Dębicy informuje, że firmy NOMI oraz „Śnieżka” zdecydowały o priorytetowym potraktowaniu zakupów dokonywanych u nich przez powodzian. Mogą oni skorzystać przy zakupach dokonywanych w NOMI z 10 procentowego rabatu, w „Śnieżce” – 50 procentowego. Powodzianie muszą wcześniej skontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. (aj)

Pomoc dla niepełnosprawnych powodzian

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program pt. „Powódź 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”. Z programu tego mogą również skorzystać osoby niepełnosprawne z miasta Dębicy.

 

- Przesłaliśmy już listy osób niepełnosprawnych z Dębicy, które ucierpiały w wyniku majowej powodzi do oddziału PFRON w Rzeszowie – mówi Marzena Socha, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia finansowego mogą być składane przez te osoby na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu, który będzie dostępny na stronie internetowej PFRON.

 

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi dotyczyć będzie wyłącznie szkód poniesionych w pomieszczeniach zamieszkiwanych przez wnioskodawcę. Adresatami tego programu są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawni posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończenie 16 roku życia.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie:

 

- przedłożenie kserokopii orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub kserokopii orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub kserokopii lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub kserokopii orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów lub kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

 

- dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody na skutek zalania lub innego rodzaju zniszczenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku powodzi bądź opadów deszczu na terenach objętych powodzią, w pomieszczeniach mieszkalnych zamieszkiwanych przez wnioskodawcę – wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania, której wystąpiła powódź.

 

Formularze wniosków już można składać. Ostateczny termin na ich składanie to 15 listopada 2010. (aj)

Oferta dla powodzian

Fabryka Farb i Lakierów „Chemstal” z Dębicy oraz firma „Optimum” z Chełmka postanowiły zastosować specjalne upusty cenowe dla mieszkańców naszego regionu dotkniętych klęską powodzi. Oferta dotyczy farb i produktów do malowania.

 

Obie firmy reprezentowane są w Dębicy przez firmę Dawidart. Zainteresowanym podajemy adres firmy i kontaktowe numery telefonów: ul. Wielopolska 142a, tel. 512-276-039 i 512-276-038, e-mail.informe@interia.pl.

Rezerwy wojskowe dla powodzian

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy otrzymał z wojskowego magazynu rezerw żywnościowych w Gorzycach produkty z przeznaczeniem pomocy dla powodzian z naszego terenu. Łącznie Dębica otrzymała prawie 300 kilogramów produktów żywnościowych.

 

Są to m.in. konserwy mięsne, konserwy warzywne, cukier, makaron, herbata, groszek konserwowy, fasolka konserwowa, mieszanki warzywne, makaron, chleb, suchary, cukier.

 

Żywność jest wydawana w Magazynie Żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ratuszowej. Jednocześnie powodzianie nadal mogą otrzymać żywność przysłaną do Dębicy z Podkarpackiego Banku Żywności.

 

Przypominamy także, że nadal obowiązują promocyjne ceny produktów Fabryki Farb „Śnieżka” (50 procent) oraz firmy NOMI (10 procent) dla powodzian.

 

Z żywności magazynowej w MOPS oraz promocyjnych cen mogą skorzystać powodzianie z terenu miasta Dębicy. Przedtem jednak muszą skontaktować się z pracownikiem socjalnym MOPS. Magazyn jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.(aj)

 

Będą świetlice: na starych, dobrych zasadach

Przejdź do - Będą świetlice: na starych, dobrych zasadach

Uczestniczący w zakończeniu projektu „Nie ulicy, Tak świetlicy” Mariusz Szewczyk liczy na to, że pracownicy dębickiego MOPS przygotują kolejny projekt, dzięki któremu uda się pozyskać fundusze na działalność tych świetlic. – Miasto, tak jak poprzednio, też na pewno dołoży swoją cegiełkę. Mam nadzieję, że będą one funkcjonować na starych dobrych zasadach – dodaje.

- Tutaj się wszystko zaczęło i tutaj chcemy projekt podsumować – powiedziała Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w świetlicy socjoterapeutycznej „Zgrana Paka” na osiedlu Matejki. Spotkanie w świetlicy odbyło się z okazji zakończenia projektu, choć nie zakończenia funkcjonowania świetlic.

Obecnie w Dębicy działają trzy świetlice środowiskowe MOPS. Pierwsza była świetlica socjoterapeutyczna „Zgrana Paka”, która powstała w 2007 roku. Placówka mieści się w bloku przy ulicy Matejki 7. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego, do którego uczęszczają dziewczęta i chłopcy w wieku od 6 do 18 lat, których rodzice korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Od listopada 2008 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonują dwie świetlice środowiskowe przeznaczone dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Mieszczą się one przy ul. Sienkiewicza 1 (budynek internatu ZSZ Nr 1) oraz przy ulicy Kraszewskiego 90 (pomieszczenia należące uprzednio do Biblioteki Miejskiej).

Obie placówki powstały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nie ulicy Tak świetlicy”. Projekt był realizowany od 01.08.2008r. do 30.06.2010 r. Zakładano, że weźmie w nim udział 120 młodych ludzi. – Założenia sprawdziły się całkowicie. Przede wszystkim chodziło nam o zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Uważaliśmy, że nasza młodzież jest bardzo dobra i wartościowa. Należy jednak zadbać o to, aby mogła w kulturalny i pouczający sposób spędzać czas. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich pracowników i wolontariuszy udało się to nam – powiedziała Małgorzata Kędzior.

W placówkach znajdują się nowocześnie wyposażone sale komputerowe, sportowe, manualne oraz kuchnie. Nad odpowiednim rozwojem psychofizycznym dzieci i młodzieży czuwali wychowawcy oraz instruktorzy prowadzący zajęcia: informatyczne, taneczne, bilardowe, krawieckie, sportowe i artystyczne. Pomocą służyli również wolontariusze. Prowadzono również socjoterapię, psychoterapię oraz doradztwo zawodowe, korzystając z pomocy wykwalifikowanych specjalistów.

- Pomagaliśmy w wyborze odpowiedniej szkoły, w poszukiwaniu pracy jak również przygotowujemy młodzież do startu w dorosłe życie. Organizowaliśmy darmowe korepetycje dla młodzieży z przedmiotów ścisłych i humanistycznych – mówi Beata Kwiatek, kierowniczka świetlic środowiskowych MOPS.

Uczestnicy zajęć w świetlicach brali udział w licznych konkursach plastycznych oraz pokazach tanecznych, rozgrywkach sportowych.

Nie zapominano o rozrywce i odpoczynku niezbędnych w życiu podopiecznych. W placówkach organizowane były wyjazdy do kina, na tor kartingowy, kuligi, basen, lodowisko, wycieczki krajoznawcze, ogniska, pikniki i imprezy taneczne.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uczestnicy zajęć w świetlicach otrzymywali gorący posiłek.

Zakończenie realizacji projektu nie będzie jednak, wszystko na to wskazuje, zakończeniem funkcjonowania świetlic środowiskowych w Dębicy. Uczestniczący w zakończeniu projektu dzieci i młodzież dopytywali się, kiedy będą mogli po wakacjach wrócić na zajęcia. Od Mariusza Szewczyka i Małgorzaty Kędzior otrzymali nie tylko życzenia miłych wakacji, ale także zapewniania, że władze miasta i kierownictwo MOPS zrobią wszystko, aby świetlice wznowiły swoją działalność po wakacyjnej przerwie. (aj)

Podziękowanie z Żyrakowa

Wójt Żyrakowa Krzysztof Moskal przesłał Małgorzacie Kędzior, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy podziękowanie dla pracowników placówki za pomoc dla powodzian.

- W wyniku powodzi, która dotknęła całą Polskę końcem maja i początkiem czerwca 2010 znaczny obszar gminy Żyraków poniósł niespotykane straty – czytamy w liście. – Wielu mieszkańców straciło dobytek swojego życia. Ogromne zniszczenia poniosła infrastruktura techniczna i społeczna. Pragnę serdecznie podziękować kierownictwu MOPS, które samo wyszło z propozycją pomocy dla powodzian. Państwa dobre serce sprawia, iż poszkodowani czują, że w tych trudnych chwilach mogli liczyć na bezinteresowną pomoc. (aj)

Bezpeczeństwo osób starszych

Przejdź do - Bezpeczeństwo osób starszych

Ciekawe spotkanie zorganizował Dom Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z uczestnikami zajęć w tej placówce spotkała się komisarz Bożena Lisak z wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Tematem spotkania było bezpieczeństwo osób starszych. Po frekwencji na tym spotkaniu można się było zorientować jest to temat, którym seniorzy uczestniczący w zajęciach są bardzo żywotnie zainteresowani.

W ostatnim okresie statystyki policyjne (także w Dębicy) wykazują znaczny udział seniorów w różnego rodzaju przestępstwach, gdzie zazwyczaj osoby starsze są poszkodowane. Bożena Lisak opierając się na statystykach z dębickiej komendy policji stwierdziła, że około 30 procent tych przestępstw jest skutkiem lekkomyślności osób starszych. Nie zachowywaniem przez nich podstawowych reguł postępowania w przypadkach zagrożeń, nie prowokowania ich, lecz wręcz przeciwnie unikania. Jak ujęła to skrótowo pani komisarz Bożena Lisak zawiera się to w stwierdzeniu: „Pilnuj siebie, dbaj o własne bezpieczeństwo”.

Przyczyną sporej części wypadków drogowych jest - na przykład - niefrasobliwość osób starszych. Ich przekonanie, że ze względu na swój wiek mogą łamać niektóre przepisy ruchu drogowego. Stąd niespodziewane wtargnięcia na jezdnię bezpośrednio przed przejeżdżającym pojazdem, lekceważenie sygnalizacji świetlnej, przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Ludzie starsi zapominają, że samochodu nie da się zatrzymać w miejscu i że takie drogowy wypadek może się zakończyć dla nich bardzo źle.

Sporo przestępstw kryminalnych dokonywanych jest na ludziach starszych. Ich sprawcy wykorzystują „dobre serce” seniorów i ich naiwność. Stąd odwiedzanie ich domów przez „znajomych” rodziny, którzy rzekomo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują drobnej pożyczki. Fachowców ze „spółdzielni mieszkaniowych”, którzy muszą sprawdzić liczniki wody, „urzędników” zbierających, jakieś ważne informacje itp. Należy również uważać na osoby prowadzące handel obwoźny.

- W każdym takim przypadku należy zachować ostrożność – mówiła do seniorów Bożena Lisak. – Jeśli wizyta nie była zapowiedziana warto przeprosić gościa i sprawdzić w instytucji, którą reprezentuje czy tak jest faktycznie. Jeśli jest to rzeczywiście przedstawiciel tej instytucji, to na pewno się nie obrazi. Jeśli jest natomiast inaczej, to unikniemy niebezpieczeństwa.

Bożena Lisak ze swojego bogatego doświadczenia przekazała seniorom kilka rad dotyczących podstawowych zasad zachowywania bezpieczeństwa.

- nie należy zostawiać otwartych drzwi, nawet, gdy wychodzi się na tzw. chwilę wyrzucić śmieci czy otworzyć skrzynkę pocztową,

- nie należy zapraszać do domu nieznanych osób, poznanych przypadkowo,

- należy sprawdzać przez wizjer, kto stoi za drzwiami. Nieznajomego należy zapytać o powód wizyty,

- nie należy korzystać z fantastycznych okazji. Zdarzają się one niezwykle rzadko i częściej są próbą wyciągnięcia od naiwnych pieniędzy,

- wypłacając pieniądze w banku czy bankomacie należy sprawdzić czy nie jest się obserwowanym,

- należy unikać miejsc zaciemnionych, niebezpiecznych, odludnych, otoczonych złą sławą itp.,

Jednocześnie Bożena Lisak podała seniorom numer telefonu zaufania, na który można zgłaszać przestępstwa, wykroczenia lub ich podejrzenia bez konieczności ujawniania swoich danych personalnych. Ten numer działa w wydziale prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dębicy: 0-14-670-63-70. Do godziny 15.30 dyżuruje przy nim funkcjonariusz policji, po tej godzinie zgłasza się automat.

Po prelekcji Bożeny Lisak wywiązała się dyskusja. Uczestników zajęć w Domu Seniora bardzo interesowały problemy przemocy w rodzinie. Mówili o tym, że dotyczą one nie tylko używania przemocy wobec dzieci, ale również osób starszych terroryzowanych fizycznie i psychicznie przez ich dorosłe dzieci. – My także możemy wam w takich wypadkach pomóc – mówiła obecna na spotkaniu Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Proszę nas informować o takich przypadkach. Nasze opiekunki mogą sprawdzić takie sygnały i interweniować, także na policji. Każdy z was ma prawo do godnej starości. (aj)

Dzieci powodzian jadą na wypoczynek

Za kilka dni 50 dzieci powodzian z Dębicy, gminy Dębica oraz Zawierzbia wyjedzie na prawie dwutygodniowy wypoczynek. Wyjazd nad morze i do Włoch jest organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy na zlecenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich.

MOPS w Dębicy otrzymał propozycję ze stowarzyszenia zorganizowania wyjazdu dzieci powodzian na wakacje. 40-osobowa grupa pojedzie nad morze do miejscowości Rowy, 10-osobwa grupa do Włoch. Oba wyjazdy są bezpłatne dla dzieci. Dębicka placówka pomocy społecznej zapewnia natomiast transport nad morze oraz w przypadku wyjazdu do Włoch dowóz dzieci autokarem do granicy państwa. We współpracy z Miejskim Zarządem Oświaty w Dębicy MOPS organizuje także fachową opiekę wychowawców.

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich zajmuje się generalnie rzecz biorąc pomocą społeczną dla dzieci z terenów wiejskich – informuje nas Marzena Socha, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Jednak po klęsce powodzi, która dotknęła nasz kraj w maju i czerwcu postanowili oni wspomóc także dzieci z terenów miejskich. Stąd propozycja skierowana do nas organizacji wyjazdu dla dzieci powodzian. Rekrutacją dzieci na te wyjazdy zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Każda propozycja musi być poparta odpowiednim wywiadem i protokołem popowodziowym.

Na wakacje nad morze i do Włoch dzieci wyjadą w końcu przyszłego tygodnia. Pobyt trwa 10 dni oraz dwa dni przeznaczone są na dojazd do miejsca wypoczynku. (aj)