DZIENNY DOM „SENIOR+”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jeśli doskwiera Ci samotność zajrzyj do nas - Dom Dziennego Pobytu zaprasza.


Dzienny Dom Senior+ jako jeden z działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy jest placówką półstacjonarną. Realizuje pomoc środowiskową na rzecz osób starszych, inwalidów - samotnych potrzebujących wsparcia. Siedzibą DDS+ jest budynek przy ul. Mościckiego 26 w Dębicy.

Zadaniem DDP w Dębicy jest:

- zaspokojenie uczestnikom potrzeb towarzyskich i rekreacyjno-kulturalnych

- stworzenie sprzyjających warunków dobremu współżyciu osób korzystających z DDS+

- pomoc we współdziałaniuDDS+ z działami MOPS oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zaspokojenia potrzeb uczestników

- fachowe poradnictwo i praca socjalna


DZIENNY DOM SENIOR+ zapewnia swoim uczestnikom:

- dowóz niepełnosprawnych do placówki

- wyżywienie (obiady, kawa, herbata)

- opiekę pielęgnacyjną 

- rehabilitację ruchową - ćwiczenie na przyrządach (atlas, bieżnia, steper, rotor ręczny, nożny )

- terapię zajęciową plastyczno- muzyczną, rękodzielniczą, krawiecką, kulinarną

- poradnictwo (pomoc w załatwieniu spraw socjalno-bytowych uczestników)

- imprezy okolicznościowe tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Wieczór Wigilijny Spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnionymi Domami z Parkosza, Mielca, Rzeszowa, Tarnobrzega, Symeona i Anny z Dębicy

- wycieczki spacery

- wyjścia grupowe do kina lub na imprezy okolicznościowe organizowane w mieście

- wyjazdy do teatru

- uroczyste obchody imienin każdego z uczestników

     W naszym Domu zachowana jest niezależność. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Nie ma też miejsca na nudę i samotność. Wspólne prace, rozmowy, spacery, uroczyste spotkania zbliżają ludzi do siebie. Często rodzą się nowe znajomości, przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie, terapeutyczne mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie godności i przydatności. 
Dzienny Dom Senior+ w Dębicy spełnia bardzo ważną funkcję, gdyż kompleksowo zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizuje ich, wypełnia czas wolny, zapewnia terapię nie odrywając ich od własnego środowiska.