DZIENNY DOM „SENIOR+” UL. MOŚCICKIEGO 26

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dzienny Dom „Senior+”

Widok na budynek przy ul Mościckego 26 

Dzienny Dom „Senior+” w Dębicy powstał z przekształcenia Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy od 2002 roku. Wskutek realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2017 Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” - Placówka została wyremontowana, odnowiona, doposażona i po nową nazwą oddana do użytku w styczniu 2018.

Oferta Placówki skierowana jest do mieszkańców Miasta Dębica - osób powyżej 60 roku życia, pragnących aktywnie przeżyć swój czas wolny, rozwijać pasje, nabywać nowe umiejętności.

 

Budynek przy ul. Mościckiego 26 w Dębicy w którym mieści się Placówka usytuowany jest w miejscu dostępnym dla Seniorów o różnym stopniu sprawności, pozbawiony jest barier architektonicznych, wyposażony w sprzęt niezbędny do wygodnego spędzania czasu przez uczestników. Placówka przygotowana jest do przyjęcia 40 osób.

Dzienny Dom Senior + zapewnia 8 - godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby które:

  • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
  • zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Dębica,
  • pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają osoby samotne.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała NR XXXIX/445/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodkach Wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Placówkę to m.in. usługi:

- socjalne, w tym posiłek,

- edukacyjne,

- kulturalno-oświatowe,

- aktywności ruchowej/kinezyterapii,

- sportowo-rekreacyjne,

- aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),

- terapii zajęciowej itp.

Dla osób mających problemy z samodzielnym dotarciem do Placówki, organizowany jest dowóz.

Na co dzień program oferty realizowany jest przez pracowników stanowiących kadrę Ośrodków Wsparcia „Senior+”, oraz specjalistów współpracujących z Ośrodkami w ramach różnego rodzaju programów i projektów m.in. prowadzone są zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia rękodzielnicze, warsztaty kulinarne, warsztaty fotograficzne, warsztaty wizażu, zajęcia krawieckie, poradnictwo dietetyczne, zaj. ceramiczne itp. Placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażoną salą do ćwiczeń ruchowych oraz gabinetem terapii indywidulanej, gdzie pod okiem fizjoterapeuty prowadzone są zajęcia dostosowane do specyficznych potrzeb uczestników. W celu  przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, prowadzone są zajęcia komputerowe, a do dyspozycji Seniorów pozostaje w pełni wyposażona sala komputerowa z dostępem do Internetu. W Ośrodku uczestnicy mogą liczyć także na wsparcie psychologiczne, prawne oraz w formie pracy socjalnej.

Dojazd do Placówki linią MKS nr 1.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 14 670 50 06 w.160 lub 14 670 20 51.

Fanpage Ośrodków Wsparcia Senior+:

https://www.facebook.com/O%C5%9Brodki-Wsparcia-Dziennego-Senior-w-D%C4%99bicy-1813739662044259

 

 

SALA ĆWICZEŃ RUCHOWYCH

Sala zajęć ruchowych, na pierwszym planie mężczyzna ćwiczący na rowerze rehabilitacyjnym, w tle kobieta siedząca przy drabinkach w trakcie ćwiczeń rehabilitacyjnych, w lustrze na ścianie widać inne osoby ćwiczące na rowerach rehabilitacyjnych 

 

 

PRACOWNIA ARTETERAPII

Na zdjęciu seniorzy siedzący przy stole i wykonujący kartki świąteczne. 

 

 

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA

Na zdjęciu widać seniorów przy stole w kształcie litery L wykonujących ozdoby.

 

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Na zdjęciu seniorzy w trakcie nauki obsługi komputera. 

 

 

PRACOWNIA KRAWIECKA

Na zdjęciu przedstawione wnętrze pracowni krawieckiej, na pierwszym planie kobieta rozkładająca materiał na stole krojczym, na drugim planie kobieta siedząca przy biurku obsługująca maszynę do szycia, w tle kobieta prasująca fragment materiału.

 

 

PRACOWNIA CERAMICZNA

Na zdjęciu przedstawione wnętrze pracowni ceramicznej, seniorzy siedzący przy stole wykonujący ozdoby ceramiczne. 

 

 

POKÓJ WYPOCZYNKOWY

na zdjęciu widoczne wnętrze pokoju wypoczynkowego, przy ścianach sofy, pod oknem stolik z dwoma krzesłami, jednej ścianie widoczny duży ozdobny zegar, na drugiej ścianie wiszą dwa obrazy z motywem roślinnym.