wymagane dokumenty i druki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wymagane dokumenty i druki do pobrania

Wzory wniosków (zalecane do wykorzystywania przez organy właściwe realizujące świadczenia) oraz załączników do tych wniosków znajdujących się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

 

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać osobiście 

W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO MIESZCZĄCYM SIĘ  W BUDYNKU PRZY DWORCU PKP W DĘBICY, UL. GŁOWACKIEGO 30,

 lub  wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

  1. Akademicka 12

            39-200 Dębica

              z dopiskiem „wniosek 500+”

 

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą:

  • bankowości elektronicznej
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
  • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
  • ePUAP