Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REORGANIZACJA

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DĘBICY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Dębicy od 1 kwietnia 2017r. rozpoczął realizację projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy” w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w tut. Ośrodku. Zakładany czas trwania projektu: od 01.04.2017r. do 31.03.2019 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 359 900,64 zł. Projekt jestt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych oraz całego Ośrodka. Wprowadzone w wyniku działań projektowych zmiany powinny wprowadzić rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłynąć na zwiększenie udziału pracy socjalnej w  podejmowanych codziennie czynnościach zawodowych.

Analizując dynamiczne zmiany społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dębicy chce wprowadzić rozwiązanie, które będzie przyjazne każdej osobie i rodzinie zgłaszającej potrzebę pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Służyć ma temu założenie projektowe, którym jest oddzielenie pracy socjalnej od przyznawanych świadczeń.

Pracownik prowadzący pracę socjalną w swoich działaniach skoncentrowany będzie na zaangażowaniu rodziny i jej otoczenia w proces poszukiwania i wdrażania adekwatnych rozwiązań zgłaszanych problemów. Będzie wykorzystywał swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje we wprowadzaniu i utrwalaniu korzystnej zmiany w sytuacji rodziny.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Projekt ma na celu również podniesienie bezpieczeństwa pracy  pracowników.

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr WND-POWER.02.05.00-00-0079/16 pn. Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

 

 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy   informuje, iż    w ramach realizacji projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”, w miesiacach styczeń- luty 2018r. udzielane będą bezpłatne porady prawne  i psychoterapeutyczne.

Z poradnictwa mogą skorzystać osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.  

Szczegółowych informacji udziela, a także zapisy prowadzi po. Kierownik Działu ds. Usług pani Julita Skiba,

tel .: 14 670 50 06, wew.137.

 Zapisywać  można się również osobiście w pokoju nr 35 w siedzibie MOPS przy ul. Akademickiej 12.

 

BEZPŁATNE PORADY

PRAWNE

I PSYCHOTERAPEUTYCZNE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy   informuje, iż  w ramach realizacji projektu pt.„Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”, w miesiącu marcu 2018r. 

udzielane będą bezpłatne porady prawne  i psychoterapeutyczne.

Z poradnictwa mogą skorzystać osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.  

Szczegółowych informacji udziela, a także zapisy prowadzi

p.o. Kierownik Działu ds. Usług pani Julita Skiba,

tel .: 14 670 50 06, wew.137.

 Zapisywać  można się również osobiście w pokoju nr 35 w siedzibie MOPS przy ul. Akademickiej 12.