Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z NOWEGO SĄCZA  

 

W dniu 20.07.2018r. gościli w Naszym Ośrodku, w ramach wizyty studyjnej, pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Nowym Sączu.

To już kolejna, trzecia, wizyta pracowników z ośrodków pomocy społecznej, które podobnie jak MOPS w Dębicy realizują projekt w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług.

Podczas wizyty studyjnej zapoznaliśmy gości z podejmowanymi przez nas działaniami oraz przedstawiliśmy opracowane rozwiązania modelowe, sposoby ich wprowadzania w system pomocy i integracji społecznej oraz rekomendowaliśmy dobre praktyki.

Z koleżankami z Nowego Sącza wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami związanymi z prowadzoną działalnością oraz realizacją projektów. Analizowaliśmy różnice organizacyjne w naszych Ośrodkach oraz wzajemnie informowaliśmy się na temat nowo przyjętej organizacji pracy, napotykanych trudnościach oraz jej mocnych stronach.  

Wizyta przebiegła w serdecznej atmosferze, a nam miło było słyszeć słowa uznania od przybyłych gości, którym życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach.

 

 

 

 

 

 

 

REORGANIZACJA

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DĘBICY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Dębicy od 1 kwietnia 2017r. rozpoczął realizację projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy” w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w tut. Ośrodku. Zakładany czas trwania projektu: od 01.04.2017r. do 31.03.2019 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 359 900,64 zł. Projekt jestt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych oraz całego Ośrodka. Wprowadzone w wyniku działań projektowych zmiany powinny wprowadzić rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłynąć na zwiększenie udziału pracy socjalnej w  podejmowanych codziennie czynnościach zawodowych.

Analizując dynamiczne zmiany społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dębicy chce wprowadzić rozwiązanie, które będzie przyjazne każdej osobie i rodzinie zgłaszającej potrzebę pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Służyć ma temu założenie projektowe, którym jest oddzielenie pracy socjalnej od przyznawanych świadczeń.

Pracownik prowadzący pracę socjalną w swoich działaniach skoncentrowany będzie na zaangażowaniu rodziny i jej otoczenia w proces poszukiwania i wdrażania adekwatnych rozwiązań zgłaszanych problemów. Będzie wykorzystywał swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje we wprowadzaniu i utrwalaniu korzystnej zmiany w sytuacji rodziny.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Projekt ma na celu również podniesienie bezpieczeństwa pracy  pracowników.

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr WND-POWER.02.05.00-00-0079/16 pn. Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

 

 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy   informuje, iż    w ramach realizacji projektu pt. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”, w miesiacach styczeń- luty 2018r. udzielane będą bezpłatne porady prawne  i psychoterapeutyczne.

Z poradnictwa mogą skorzystać osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.  

Szczegółowych informacji udziela, a także zapisy prowadzi po. Kierownik Działu ds. Usług pani Julita Skiba,

tel .: 14 670 50 06, wew.137.

 Zapisywać  można się również osobiście w pokoju nr 35 w siedzibie MOPS przy ul. Akademickiej 12.

 

BEZPŁATNE PORADY

PRAWNE

I PSYCHOTERAPEUTYCZNE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dębicy   informuje, iż  w ramach realizacji projektu pt.„Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”, w miesiącu marcu 2018r. 

udzielane będą bezpłatne porady prawne  i psychoterapeutyczne.

Z poradnictwa mogą skorzystać osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.  

Szczegółowych informacji udziela, a także zapisy prowadzi

p.o. Kierownik Działu ds. Usług pani Julita Skiba,

tel .: 14 670 50 06, wew.137.

 Zapisywać  można się również osobiście w pokoju nr 35 w siedzibie MOPS przy ul. Akademickiej 12.

 

 

 

 

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr WND-POWER.02.05.00-00-0079/16

pn. Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

NAZWA BENEFICJENTA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

ul. Akademicka 12

 
               

LP.

Forma wsparcia (np. szkolenie, konferencja, staż, itp.)

Data wsparcia

Godziny udzielania wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Planowana liczba uczestników, którzy otrzymają wsparcie

W jaki sposób Beneficjent upublicznił

/ przekazał do IP harmonogram

udzielania wsparcia (w kolumnie należy

wpisać 1 lub 2: strona www - 1;

z wykorzystaniem SL2014 - 2)

 

 

Realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych według wdrożonego modelu funkcjonowania MOPS Dębica- Liczba godzin przepracowanych przez specjalistów

       

1

 

 

 

1.

Poradnictwo specjalistyczne: doradca zawodowy

kwiecień: 4,18

9.00- 13.00

Specjalista pracować będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica.

Specjalista pracując czasie 4 godzin w ciągu jednego dnia udzieli doradztwa zawodowego 4 osobom tj. 1 os/1 godz.   

1

 

 

 

maj: 9,23

9.00- 13.00

Specjalista pracować będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica.

Specjalista pracując czasie 4 godzin w ciągu jednego dnia udzieli doradztwa zawodowego 4 osobom tj. 1 os/1 godz.   

1

 

 

 

Czerwiec: 6, 20

9.00- 13.00

Specjalista pracować będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica.

Specjalista pracując czasie 4 godzin w ciągu jednego dnia udzieli doradztwa zawodowego 4 osobom tj. 1 os/1 godz.   

 1

 

 2.

 Poradnictwo specjalistyczne:

psychoterapeuta

kwiecień: 9,16,23,30

10.30- 12.30

Specjalista pracować będzie, w zależności od  potrzeb klientów: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica lub w Domu Dziennego Pobytu Senior+ przy ul. Mościckiego 26 lub w Domu Seniora ul. Rzeszowska. Osoby uczęszczające na zajęcia do Domu Dziennego Pobytu, to osoby starsze, które mogą mieć problem z dotarciem do głównego budynku MOPS. Spotkania odbywać się mogą również w Placówce Wsparcia Dziennego ul. Matejki.

W czasie dwóch przewidzianych godzin pracy, w ciągu jednego dnia,  specjalista może udzielić porady psychoterapeutycznej maksymalnie 4 osobom tj. 30min/os.

 1

 

   

Maj: 7,14,21,28

10.30- 12.30

Specjalista pracować będzie, w zależności od  potrzeb klientów: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica lub w Domu Dziennego Pobytu Senior + przy ul. Mościckiego 26 lub  Domu Seniora ul. Rzeszowska. Osoby uczęszczające na zajęcia do Domu Dziennego Pobytu, to osoby starsze, które mogą mieć problem z dotarciem do głównego budynku MOPS. Spotkania odbywać się mogą również w Placówce Wsparcia Dziennego ul. Matejki.

W czasie dwóch przewidzianych godzin pracy, w ciągu jednego dnia,  specjalista może udzielić porady psychoterapeutycznej maksymalnie 4 osobom tj. 30min/os.

1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Czerwiec: 4,11,18,25

10.30-12.30

Specjalista pracować będzie, w zależności od  potrzeb klientów: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12 39-200 Dębica lub w Domu Dziennego Pobytu Senior + przy ul. Mościckiego 26 lub w Domu Seniora ul. Rzeszowska. Osoby uczęszczające na zajęcia do Domu Dziennego Pobytu, to osoby starsze, które mogą mieć problem z dotarciem do głównego budynku MOPS. Spotkania odbywać się mogą również w Placówce Wsparcia Dziennego ul. Matejki.

W czasie dwóch przewidzianych godzin pracy, w ciągu jednego dnia,  specjalista może udzielić porady psychoterapeutycznej maksymalnie 4 osobom tj. 30min/os.

1

 
 

 

 

 

 

Anna Sozańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, podpis i pieczeć osoby uprawnionej

 do podejmowania

 decyzji

 wiażących u beneficjenta zgodnie z wnioskiem

 o dofinansowanie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy- gościnnie

na konferencji „Bliżej Funduszy Europejskich” w Rzeszowie

 

W dniu 17 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się ósme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W spotkaniu uczestniczyła Wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart, a także: pan Krzysztof Michałkiewicz- Sekretarz Stanu w MRPiPS, pani Aneta Zaraś- Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS, pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, pan Mirosław Przewoźnik- Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS oraz przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, pracodawcy jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z punktów konferencji była  debata poświęcona projektom realizowanym w ramach Działania 2.5 PO WER mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej   i ich pracowników.

W debacie, reprezentując Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  udział wzięła Kierownik Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej, pani  Anna Sozańska, która przedstawiła realizowany przez MOPS w Dębicy projekt pn. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”.

Podczas debaty omówiła główne założenia projektu oraz jego cel, którym jest oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług. Zaprezentowała również efekty, które udało się do tej pory osiągnąć, a także przebieg realizacji poszczególnych zadań wraz z trudnościami i wyzwaniami, z jakimi trzeba się było zmierzyć podczas realizacji założeń projektowych.

W debacie uczestniczyli również Dyrektor oraz pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie, który również realizuje projekt dot. reorganizacji  i wdrożenia usprawnień organizacyjnych oraz Dyrektor i pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, z którego kilku pracowników uczestniczyło w szkoleniach z zakresu specjalizacji finansowanych ze środków EFS PO WER.

Udział w debacie oraz w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między podmiotami realizującymi projekty oraz prezentacją dobrych praktyk.

 

WARSZTATY DLA KADRY MOPS W RAMACH REORGANIZACJI

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W DĘBICY

 

            W dniu 4 czerwca 2018r. kadra kierownicza Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Dębicy wzięła udział w warsztatach dotyczących wdrażanych zmian organziacyjnych, które są wynikiem realizacji projektu pn. „Reorganziacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. A jego celem jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w tut. Ośrodku.

W warsztatach udział wzięli również pracownicy MOPS, którzy wcześniej nie mieli możliwości wzięcia udziału w takim spotkaniu.

Warsztaty prowadził odpowiedzialny za wdrożenie usprawnień w tut. Ośrodku p. Adam Białas, który obecnym na spotkaniu osobom przybliżył główne założenia projektu, diagnozę koniecznych zmian oraz rezultaty podejmowanych działań.

 

 


 

 

 

 

 

Opublikowano dnia 05.07.2018 r.

Plik do pobrania:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE