Aktywna Rodzina

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt "Aktywna rodzina"

Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica

realizuje projekt

  1. Aktywna rodzina

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Główny cel projektu:

Zwiększenie dostępności kompleksowych usług wsparcia rodziny dla członków 37 rodzin z terenu miasta Dębica poprzez pracę z rodziną i rozszerzenie oferty w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w mieście Dębica oraz zwiększenie liczby miejsc w ww. PWD o 15.

Efektami działań podejmowanych w ramach ww. projektu będzie utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech w istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, o realizację zajęć opiekuńczych oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-18 lat, oraz zapewnienie dla 37 rodzin mających problemy opiekuńczo - wychowawcze usług wsparcia rodziny m.in: asystenta rodziny, pracownika socjalnego, grupę wsparcia dla rodziców, realizację specjalistycznego wsparcia edukacyjnego m.in. w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz kształtowania kompetencji społecznych   i kompetencji życiowych oraz pomoc doradczą m. in. psychologiczną i prawną.

Termin realizacji projektu: od 01.02.2018 roku do 31.07.2019 roku 

Całkowita wartość projektu: 928 745,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 862 865,50 zł

www.mapadotacji.pl

 

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Aktywna rodzina”

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ogłasza nabór do udziału  w projekcie pt. „Aktywna rodzina”. Projekt skierowany jest do 37 rodzin               ( 30 kobiet, 14 mężczyzn i 60 dzieci w tym 26 dziewcząt i 34 chłopców ). Głównym zadaniem powyższego projektu jest utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, oraz zapewnienie dla 37 rodzin mających problemy opiekuńczo - wychowawcze usług wsparcia rodziny.

W ramach realizowanego projektu m.in oferujemy:

Program wsparcia rodziny:

- wsparcie asystenta rodziny,

- wsparcie pracownika socjalnego,

- szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i życiowych,

- wykłady, spotkania ze specjalistami o tematyce ochrony i profilaktyki zdrowia,

- pomoc i doradztwo prawne i psychologiczne,

- grupa wsparcia dla rodziców.

 

Program wsparcia dla dzieci uczęszczających do PWD „ Zgrana Paka”:

- treningi zadaniowe ( m.in. dyskoteki, wystawy, organizacja spotkań tematycznych),

- zajęcia z ceramiki/garncarstwa,

- zajęcia w ramach kół zainteresowań (  wokalno - taneczne, plastyczne, multimedialne, nauka gry w bilard),

- warsztaty zdrowego trybu życia, w tym żywienia,

- opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów ( m.in. logopeda, psycholog, pedagog).

W NABORZE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

  • rodziny korzystające ze wsparcia z pomocy społecznej z powodu bezradności  w sprawach opiekuńczo wychowawczych lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych,
  • rodziny zamieszkujące na terenie miasta Dębica.

Rekrutacja do projektu trwa od 1 do 28 lutego 2018 roku.
Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12, w pok. nr 35, lub w jednej z trzech Placówek Wsparcia Dziennego: ul. Sienkiewicza 1, ul. Matejki 7, ul. Kraszewskiego 90 , w godzinach pracy jednostek.

 

 REGULAMINY DO POBRANIA: 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PWD

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA       

 

 

„Warsztaty kulinarne”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowego trybu życia na wykład, który odbędzie się 29 października 2018 o godz. 10:00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                        w Dębicy pok. 18.

Podczas spotkania uczestnicy wspólnie z prowadzącym przygotują zdrowe posiłki, później nastąpi ich degustacja. Zajęcia poprowadzi dyplomowany dietetyk.

Bezpośrednio po warsztatach, dzięki jednej z największych polskich sieci salonów optycznych Doktor Marchewka, zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość poddania się bezpłatnemu przesiewowemu badaniu wzroku.

 Każdy z uczestników otrzyma upominek. 

Spotkane zorganizowane zostanie w ramach Projektu „Aktywna rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Artykuły

Ruszyła realizacja programu pt. „Aktywna rodzina”

Od 1 lutego trwa rekrutacja do projektu pt. ’Aktywna rodzina”.

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do 37 rodzin z terenu miasta Dębica.

Czytaj więcej o: Ruszyła realizacja programu pt. „Aktywna rodzina”