Program Lepsza Przyszłość Zgranej Paki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZGRANEJ PAKI”

W dniu 4 czerwca 2020r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior oraz Skarbnik Miasta Pani Anna Puzio podpisały umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na realizację Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy pozyskał kwotę 770 515,00 złotych.  

W/w projekt zakłada wsparcie 30 rodzin z miasta Dębica, których dzieci uczęszczają do placówek wsparcia dziennego „Zgrana Paka”.

Ponadto, w ramach projektu, zostanie utworzonych 15 nowych miejsc  w istniejących placówkach., a innowacją będą dodatkowe zajęcia prowadzone w zrewitalizowanym Parku im. Skarbka Borowskiego, które odbywać się będą w formie pracy podwórkowej.

Celem tych działań jest zachęcenie i motywowanie do wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny na  świeżym powietrzu w zagospodarowanej przestrzeni miejskiej.

W ramach Projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Program wsparcia rodzin, w ramach którego pracować będą: asystent rodziny, pracownik socjalny oraz prowadzone będzie poradnictwo specjalistyczne.
 2. Zajęcia opiekuńcze oraz treningi kształtujące kompetencje kluczowe.
 3. Zajęcia specjalistyczne, w ramach których pracować będą: socjoterapeuta, logopeda, psycholog, pedagog i  psychoterapeuta. Prowadzone będą także zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
 4. Praca podwórkowa, polegająca na prowadzeniu zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych na terenie zrewitalizowanego Parku im. Skarbka Borowskiego w Dębicy.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Lepsza przyszłość Zgranej Paki

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ogłasza nabór do udziału  w projekcie pt. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

Projekt skierowany jest do 30 rodzin ( 29 kobiet, 12 mężczyzn i 45 dzieci w tym 21 dziewcząt i 24 chłopców ).

Głównym zadaniem powyższego projektu jest utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, oraz zapewnienie dla 30 rodzin mających problemy opiekuńczo - wychowawcze usług wsparcia rodziny.

 

W ramach realizowanego projektu uczestnicy otrzymają:

- wsparcie asystenta rodziny,

- wsparcie pracownika socjalnego,

- szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i życiowych,

- wykłady, spotkania ze specjalistami o tematyce ochrony i profilaktyki zdrowia,

- pomoc i doradztwo prawne i psychologiczne,

- logoterapię,

- rozwój własnych zainteresowań,

- udział w piknikach rodzinnych

 

W ramach Projektu zaplanowano także pracę podwórkową na terenie parku im. Skarbka Borowskiego, mającą na celu realizację własnych pasji, rozwój ruchowy i społeczny.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:

 • rodziny korzystające ze wsparcia z pomocy społecznej z powodu bezradności   w sprawach opiekuńczo wychowawczych lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych,
 • rodziny zamieszkujące na terenie miasta Dębica.

 

Rekrutacja do projektu trwa od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku.


Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12, w pok. nr 17, tel. 14 670 50 06 wew.123

lub w jednej z trzech Placówek Wsparcia Dziennego:

 1. Sienkiewicza 1, tel. 692 785 472
 2. Matejki 7, tel. 14 682 16 15
 3. Kraszewskiego 90, tel. 14 683 34 90

w godzinach pracy jednostek.

 Efektami działań podejmowanych w ramach ww. projektu będzie utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech w istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, o realizację zajęć opiekuńczych oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-18 lat, oraz zapewnienie dla 30 rodzin mających problemy opiekuńczo - wychowawcze usług wsparcia rodziny m.in: asystenta rodziny, pracownika socjalnego, grupę wsparcia dla rodziców, kształtowania kompetencji społecznych i kompetencji życiowych oraz pomoc doradczą m. in. psychologiczną i prawną.

W ramach działań zaplanowano także pracę podwórkową na terenie Parku Skarbka Borowskiego  w Dębicy

Termin realizacji projektu: od 01.11.2020 roku do 30.06.2022 roku 

Całkowita wartość projektu: 770 515,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 716 515,00 zł

www.mapadotacji.pl

 REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

 

Harmonogram kółek

Artykuły

Wycieczka do Łańcuta i Markowej

Przejdź do - Wycieczka do Łańcuta i Markowej

W ramach realizacji projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki” jego uczestnicy mieli możliwość udziału w wycieczce krajoznawczej do zamku magnata w Łańcucie oraz do Muzeum wsi Markowa- chłopskiej zagrody, w której rodzina Ulmów, podczas II wojny światowej  ratowała Żydów. W wycieczce wzięli udział beneficjenci projektu: dzieci i ich rodzice oraz wychowawcy z palcówek wsparcia dziennego „Zgrana Paka”, w których realizowany był projekt.

Czytaj więcej o: Wycieczka do Łańcuta i Markowej

Zakończenie Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”

Przejdź do - Zakończenie Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”

III Piknikiem rodzinnym zorganizowanym w dniu 29 czerwca 2022 r. na terenie Paku im. Skarbka Borowskiego w Dębicy zakończyła się realizacja projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

Czytaj więcej o: Zakończenie Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”

III Piknik rodzinny w ramach realizacji Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

Przejdź do - III Piknik rodzinny w ramach realizacji Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

W dniu 29 czerwca 2022 r. na terenie Paku im. Skarbek- Borowskiego w Dębicy odbył się III Piknik rodzinny zorganizowany w ramach realizacji projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

Czytaj więcej o: III Piknik rodzinny w ramach realizacji Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

REALIZUJEMY PROJEKT „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZGRANEJ PAKI”

Przejdź do - REALIZUJEMY PROJEKT „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZGRANEJ PAKI”

W dniu 4 czerwca 2020r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior oraz Skarbnik Miasta Pani Anna Puzio podpisały umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: REALIZUJEMY PROJEKT „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZGRANEJ PAKI”

Realizacja Programu Lepsza przyszłość Zgranej Paki

Trwa realizacja Programu Lepsza przyszłość Zgranej Paki

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Czytaj więcej o: Realizacja Programu Lepsza przyszłość Zgranej Paki

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA Wyjazd integracyjny do Łańcuta i Markowej wraz z warsztatem dla rodziców

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA III PIKNIK RODZINNY

Wyjazd do Chotowej

Przejdź do - Wyjazd do Chotowej

W dniu 17 czerwca dzieci i ich rodzice- uczestnicy projektu „Lepsza przyszłość Zgranej Paki” wzięli udział w wyjeździe integracyjnym.

Czytaj więcej o: Wyjazd do Chotowej

III PIKNIK RODZINNY

Tabele harmonogramów udzielonego wsparcia

Czytaj więcej o: III PIKNIK RODZINNY

WYJAZD INTEGRACYJNY DO ŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W CHOTOWEJ WRAZ Z WARSZTATAMI DLA RODZICÓW

Pliki do pobrania


Galeria


 • Powiększ zdjęcie