Program Lepsza Przyszłość Zgranej Paki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZGRANEJ PAKI”

W dniu 4 czerwca 2020r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior oraz Skarbnik Miasta Pani Anna Puzio podpisały umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na realizację Projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy pozyskał kwotę 770 515,00 złotych.  

W/w projekt zakłada wsparcie 30 rodzin z miasta Dębica, których dzieci uczęszczają do placówek wsparcia dziennego „Zgrana Paka”.

Ponadto, w ramach projektu, zostanie utworzonych 15 nowych miejsc  w istniejących placówkach., a innowacją będą dodatkowe zajęcia prowadzone w zrewitalizowanym Parku im. Skarbka Borowskiego, które odbywać się będą w formie pracy podwórkowej.

Celem tych działań jest zachęcenie i motywowanie do wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny na  świeżym powietrzu w zagospodarowanej przestrzeni miejskiej.

W ramach Projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Program wsparcia rodzin, w ramach którego pracować będą: asystent rodziny, pracownik socjalny oraz prowadzone będzie poradnictwo specjalistyczne.
 2. Zajęcia opiekuńcze oraz treningi kształtujące kompetencje kluczowe.
 3. Zajęcia specjalistyczne, w ramach których pracować będą: socjoterapeuta, logopeda, psycholog, pedagog i  psychoterapeuta. Prowadzone będą także zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
 4. Praca podwórkowa, polegająca na prowadzeniu zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych na terenie zrewitalizowanego Parku im. Skarbka Borowskiego w Dębicy.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Lepsza przyszłość Zgranej Paki

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Gmina Miasto Dębica/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ogłasza nabór do udziału  w projekcie pt. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”.

Projekt skierowany jest do 30 rodzin ( 29 kobiet, 12 mężczyzn i 45 dzieci w tym 21 dziewcząt i 24 chłopców ).

Głównym zadaniem powyższego projektu jest utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, oraz zapewnienie dla 30 rodzin mających problemy opiekuńczo - wychowawcze usług wsparcia rodziny.

 

W ramach realizowanego projektu uczestnicy otrzymają:

- wsparcie asystenta rodziny,

- wsparcie pracownika socjalnego,

- szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i życiowych,

- wykłady, spotkania ze specjalistami o tematyce ochrony i profilaktyki zdrowia,

- pomoc i doradztwo prawne i psychologiczne,

- logoterapię,

- rozwój własnych zainteresowań,

- udział w piknikach rodzinnych

 

W ramach Projektu zaplanowano także pracę podwórkową na terenie parku im. Skarbka Borowskiego, mającą na celu realizację własnych pasji, rozwój ruchowy i społeczny.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:

 • rodziny korzystające ze wsparcia z pomocy społecznej z powodu bezradności   w sprawach opiekuńczo wychowawczych lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych,
 • rodziny zamieszkujące na terenie miasta Dębica.

 

Rekrutacja do projektu trwa od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku.


Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12, w pok. nr 17, tel. 14 670 50 06 wew.123

lub w jednej z trzech Placówek Wsparcia Dziennego:

 1. Sienkiewicza 1, tel. 692 785 472
 2. Matejki 7, tel. 14 682 16 15
 3. Kraszewskiego 90, tel. 14 683 34 90

w godzinach pracy jednostek.

 Efektami działań podejmowanych w ramach ww. projektu będzie utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech w istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, o realizację zajęć opiekuńczych oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-18 lat, oraz zapewnienie dla 30 rodzin mających problemy opiekuńczo - wychowawcze usług wsparcia rodziny m.in: asystenta rodziny, pracownika socjalnego, grupę wsparcia dla rodziców, kształtowania kompetencji społecznych i kompetencji życiowych oraz pomoc doradczą m. in. psychologiczną i prawną.

W ramach działań zaplanowano także pracę podwórkową na terenie Parku Skarbka Borowskiego  w Dębicy

Termin realizacji projektu: od 01.11.2020 roku do 30.06.2022 roku 

Całkowita wartość projektu: 770 515,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 716 515,00 zł

www.mapadotacji.pl

 REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

 

Harmonogram kółek

Artykuły

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA MIESIĄC MAJ

REALIZUJEMY PROJEKT „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZGRANEJ PAKI”

Przejdź do - REALIZUJEMY PROJEKT „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZGRANEJ PAKI”

W dniu 4 czerwca 2020r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Pani Małgorzata Kędzior oraz Skarbnik Miasta Pani Anna Puzio podpisały umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: REALIZUJEMY PROJEKT „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZGRANEJ PAKI”

Realizacja Programu Lepsza przyszłość Zgranej Paki

Trwa realizacja Programu Lepsza przyszłość Zgranej Paki

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Czytaj więcej o: Realizacja Programu Lepsza przyszłość Zgranej Paki

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA MIESIĄC KWIECIEŃ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA MIESIĄC MARZEC

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA MIESIĄC MARZEC (treningi)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA MIESIĄC LUTY

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA MIESIĄC LUTY ( treningi)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA MIESIĄC STYCZEŃ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA MIESIĄC STYCZEŃ (TRENINGI)

Pliki do pobrania


Galeria


 • Powiększ zdjęcie