Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie  Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 19/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. wprowadzono regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych      

Kalendarz spotkań Zespołu ZFŚS na 2023 rok:

- 22, 24 maj

- 13 czerwiec

- 13 lipiec

- 16 sierpień

- 13 wrzesień,

- 13 październik

- 13 listopad

- 8 grudzień

Od dnia 26 kwietnia 2023 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia z ZFŚS.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego spotkanie Zespołu w pokoju nr 7, w przypadku nieobecności w/w w pokoju nr 10. W razie nieobecności w/w w pokoju nr 31.

Oświadczenia o dochodach za rok 2022 wraz z klauzulą informacyjną RODO oraz  Pit-y rozliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego (z wyjątkiem osób deklarujących dochód w trzecim przedziale)  należy składać do dnia do 15 maja w pokoju nr 7.

Wypłata świadczeń odbywać się będzie do końca miesiąca w którym nastąpi złożenie wniosku zgodnie z kalendarium spotkań (wnioski złożone po dniu spotkań Zespołu rozpatrywane będą w miesiącu następnym).

Sprawy z tytułu zdarzenia losowego rozpatrywane są na bieżąco, w pierwszej kolejności.

Prace Zespołu mogą być również wykonywane w trybie nadzwyczajnym.

                                                                                            

Zespół Opiniująco-Doradczy ZFŚS