„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w związku z przystąpieniem do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o możliwości składania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy wniosków przez osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wsparcia
i spełniające kryteria określone w Programie.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego uczestnikowi Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy obejmie wsparciem 5 osób niepełnosprawnych (w tym 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Podczas świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej czy opiekuna medycznego nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do siedziby Działu Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Rzeszowska 15.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy
o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Dział Usług pod numerem (014) 681 61 66.

Po wykorzystaniu limitu miejsc (o pierwszeństwie decyduje data wpływu do Działu Usług), osoby chętne do skorzystania z usług asystenta zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

Całkowity koszt Programu: 154 377,00 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 154 377,00 zł.

Pliki do pobrania


Galeria


 • Powiększ zdjęcie plakat informacyjny

  plakat informacyjny