OPIEKA 75+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program „Opieka 75+”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 BUDŻETU PAŃSTWA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje o przystąpieniu do Programu „Opieka 75+” na rok 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi zgodnie
z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają
w rodzinie.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku, stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej,

spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

 

Środki finansowe z programu zostaną przeznaczone na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” w 2021 r. i będą miały przyznane usługi opiekuńcze w 2022 roku.

 

Całkowity koszt Programu: 151 800,00 zł.

Wartość dofinansowania: 75 900,00 zł.

Galeria


  • Powiększ zdjęcie Plakat informacyjny

    Plakat informacyjny