ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE DĘBICA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy jako jeden z pięciu podmiotów z terenu województwa podkarpackiego otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 na realizację projektu  pn. Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz poprawa codziennego funkcjonowania poprzez realizowanie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami oraz zrealizowanie usług opiekuńczych sąsiedzkich dla osób po 60-tym roku życia.

 Termin realizacji projektu: od 11.2022 roku do 31.12.2023 roku

Artykuły

ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE DĘBICA

Przejdź do - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE DĘBICA

29 grudnia 2022 roku, Dyrektor MOPS Pani Marzena Socha wraz ze Skarbnikiem Miasta Dębica Panią Anną Puzio podpisały umowę pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Miasto Dębica/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy na realizację projektu  Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica.

Czytaj więcej o: ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE DĘBICA

Galeria


  • Powiększ zdjęcie