Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Gmina Miasto Dębica zawarła ze Skarbem Państwa - Wojewodą Podkarpackim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Podkarpacki przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 218 220 zł. 


Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Miasto Dębica w 2022 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz moduł 2 "Moduł dla osób dorosłych".


Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.


Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2022 szacuje się na kwotę 363 700 zł. 

 

 

 

 

Galeria


  • Powiększ zdjęcie Plakat informacyjny

    Plakat informacyjny