"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy od 1 stycznia br. realizuje powyższy program, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wsparciem zostało objętych 5 osób niepełnosprawnych (w tym 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 1 osoba
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

 

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

 

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystencji osobistej proszone są
o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, którą należy dostarczyć do siedziby Działu Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Rzeszowska 15., wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy
o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Dział Usług pod numerem tel. 14 681 61 66.

 

Całkowity koszt Programu: 136 476,00 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 136 476,00 zł.

 

 

Artykuły

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 – umowa podpisana

Przejdź do - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 – umowa podpisana

W dniu 23 lutego 2023 roku Gmina Miasto Dębica / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza Macieja Małozięcia przy kontrasygnacie skarbnika miasta, Pani Lucyny Sikora, podpisała umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 – umowa podpisana

Pliki do pobrania


Galeria


  • Powiększ zdjęcie