Schemat Organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Dębicy podlega Zastępca

Dyrektora oraz:

 • Dział Finansowo - Księgowy
 • Dział Organizacyjny
  • Zespół Gospodarczo- Administracyjny
  • Zespół ds. pierwszego kontaktu
  • Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych
 • Sekcja Kadr, Płac
  • Pracownik ds. Osobowych
  • Płace
 • Samodzielne Stanowiska 
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  • Inspektor ds. BHP
  • Konsultant Prawny
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Radca Prawny

Zastępcy Dyrektora podlegają:

 • Dział Integracji i Pomocy Środowiskowej
  • Stanowiska Pracy Socjalnej
  • Stanowiska Asystentów Rodzinnych
  • Zespół ds. Świadczeń Przyznanych Decyzją
  • Klub Integracji Społecznej
 • Dział Administracyjny
  • Zespół ds. Sprawozdawczości i Analiz
  • Zespół Pracowników Administracyjnych
 • Dział ds. Usług- Wsparcia Seniorów, Osób Niepełnosprawnych oraz Dzieci i Młodzieży
  • Zespół Usług Opiekuńczych
  • Ośrodki Wsparcia
  • Placówki Wsparcia Dziennego
 • Dział Świadczeń Rodzinnych