DODATKI MIESZKANIOWE - AKTY PRAWNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie dodatków mieszkaniowych:

  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U 2013 poz.966) z późniejszymi zmianami,

patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710734

  • par. 1-5 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U Nr 156 poz. 1817 z 2001r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozp. Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych ,

patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011561817

  • art. 104 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami)

patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071