DODATEK ENERGETYCZNY - Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie dodatków energetycznych:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017r poz. 220 ze. zm.),             
  • obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017r. do 30 kwietnia 2018r. (M.P. z 2017 poz. 394)

Wysokość dodatku energetycznego:

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. poz. 394 w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosić będzie:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,22 zł miesięcznie,
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,58 zł miesięcznie,
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,70 zł miesięcznie.