DODATEK ENERGETYCZNY - Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie dodatków energetycznych:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017r poz. 220 ze. zm.),             
  • obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020r. do 30 kwietnia 2021r. (M.P. z 2020 poz. 374)

Wysokość dodatku energetycznego:

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. poz. 374 w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosić będzie:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł miesięcznie,
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł miesięcznie,
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł miesięcznie.