KARTA DUŻEJ RODZINY - Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).

http://dokumenty.rcl.gov.pl/MP/rok/2014/pozycja/430

  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/755

  •  Uchwała nr XLII/502/14 z dnia 22 maja 2014 r. Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Dębicy Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn.”Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus”.

http://debica-archiwum.pl/images/file/bip/2014_42_502.pdf

  • Regulamin:

Regulamin_Debicka__Karta_Rodziny_3_plus.doc rozmiar 60 kb