Uprawnieni do otrzymania Karty Dużej rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie miasta Dębicy, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miasta Dębica i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

„Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus” będzie uprawniała mieszkańców Dębicy do korzystania z ulg wynikających z zapisów uchwały Rady Miejskiej (www.debica.pl, www.mops-debica.pl ).

 

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.  

Czym jest Karta Dużej Rodziny ?   

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Co oferuje Karta Dużej Rodziny ?

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki